FERHEM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka repromaterijala Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 18.3.2011. 58.012,54 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Termoizolacioni materijal Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 28.3.2011. 37.173,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Roba za revitalizaciju izolacije blokovskog postrojenja Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 23.3.2011. 48.483,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Roba za revitalizaciju ventilacionih mlinova i separatora Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 18.3.2011. 110.600,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka čelićnih profila za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 20.6.2011. 110.119,01 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka čelićnih limova za potrebe Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 20.6.2011. 117.290,24 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Cijevi, profili, plosnati i čipkasti čelici Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 29.6.2011. 69.806,61 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Čelični profili Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 18.7.2011. 131.124,50 Službeni glasnik BiH 61/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka crne i obojene metalurgije za RJ Rudnik Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 22.8.2011. 36.743,17 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih profila za remont Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 22.8.2011. 8.976,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Šavne cijevi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 3.564,11 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Kvadratne cijevi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 2.733,00 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Plosno željezo Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 674,40 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Kutno željezo Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 2.071,60 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: UNP profili Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 2.526,90 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Aluminijski lim Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 3.208,19 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Crni lim Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 4.999,28 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Pocinčani lim Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 1.041,90 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 126: Hamb. luk i mufna Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.8.2011. 2.008,00 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Čelični limovi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 24.8.2011. 700.288,24 Službeni glasnik BiH 72/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka limova i vijaka za dekorativnu oblogu za tekuće održavanje Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 23.11.2011. 13.688,50 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Cijevi za građevinsku skelu Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 7.5.2012. 8.521,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka mineralne vune za remont Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 16.5.2012. 25.270,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka mineralne vode za tekuće održavanje Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 16.5.2012. 10.830,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka limova i vijaka za dekorativnu oblogu izolacije za tekuće održavanje Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 16.5.2012. 9.180,00 Službeni glasnik BiH 40/12