ETI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 40: Osigurači, postolja osigurača i limitatori-ponovljeni postupak Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 24.3.2011. 924.691,16 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 8: NN osigurači i postolja - Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 270.883,50 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Niskonaponski osigurači Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 92.767,90 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Osigurači, postolja osigurača i limitatori Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 1.11.2012. 100.968,32 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN osigurača Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 22.10.2012. 32.899,52 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Oprema za izgradnju elektrodistributivne mreže i objekata Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 21.11.2012. 71.604,70 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne količine NN rastavljačko-osiguračkih pruga Pregovarački ETI d.o.o. Sarajevo 7.12.2012. 8.092,80 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN osigurača Pregovarački ETI d.o.o. Sarajevo 27.3.2013. 34.225,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Oprema za izgradnju elektrodistributivne mreže i objekata Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 70.174,69 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka utovarivača točkaša za potrebe Podružnice Termoelektrana Tuzla, Tuzla Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 155.866,79 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe ED dijelova Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 5.12.2013. 155.866,79 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Niskonaponski osigurači Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 18.4.2014. 230000,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka osigurača za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Zenica Pregovarački ETI d.o.o. Sarajevo 12.6.2014. 8.653,30 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Niskonaponski osigurači Otvoreni ETI d.o.o. Ilidža 19.2.2015. 275.000,00 SG 17/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka niskonaponskih osigurača, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni ETI d.o.o. Ilidža 21.8.2015. 250.000,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Osigurači, postolja osigurača i limitatori Otvoreni ETI d.o.o. Ilidža 15.9.2015. 240.392,84 SG 76/15