HP Schweiz GmbH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Nabavka gatareadera Ac cess IS 120S, 2 kom. printera IER 400,8 kom. i tastatura DESKO BMOL 5000 U, 6 kom. Pregovarački HP Schweiz GmbH Švicarska 17.3.2011. 46.853,86 Službeni glasnik BiH 25/11