Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 50 GJ Javor u količini od 6903,00 m3 Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 14.2.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na iskorištavanju šuma u Š.G. Drina za 2011. godinu u koji su uključeni sječa i izrada ŠDS, izvoz i iznošenje ŠDS i izrada i rekonstrukcija traktorskih puteva. - Uprava Bratunac - Odjel 68 PJ Kravica Polom, neto masa 772,99 m3; Odjel 110 PJ Križevica, neto masa 1.200,69 m3; Odjel 111 PJ Križevica, neto masa 1.109,27 m3 Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 6.5.2011. Službeni glasnik BiH 49/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa, izrada, izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 55 P.J. Javor u količini od 6634,87 m3 Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 12.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjelu 90 P.J. Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 16.1.2012. 42.809,30 Službeni glasnik BiH 13/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi i izvozu ŠDS u odjelu 88 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 11.6.2012. 157.250,45 Službeni glasnik BiH 54/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 3.8.2012. 204.160,18 Službeni glasnik BiH 68/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Primicanje ŠDS animalom u odjelu 73 P.J.: Javor na području ŠG Visočnik Han Pijesak Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 20.11.2012. 22.103,23 Službeni glasnik BiH 96/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa,izrada i izvoz ŠDS u odjelu 12 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 20.2.2013. 144.959,20 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Primicanje ŠDS animalom Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 20.2.2013. 41.825,15 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa, izrada, primicanje, izvoz traktorom ŠDS i iznošenje prostornog drveta u odjelima 20 PK Tišnja i 60 PJ Studei Jadar-Dubnica Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 8.4.2013. 57.669,70 Službeni glasnik BiH 32/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa, izrada, primicanje, izvoz traktorom ŠDS, iznošenje prostornog drveta i izgradnja tr.vlaka u odjelu 125 PJ Ratak-Devetak Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 8.4.2013. 180.827,98 Službeni glasnik BiH 32/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa, izrada, primicanje, izvoz traktorom ŠDS, iznošenje prostornog drveta i izgradnja tr.vlaka u odjelu 27 PJ Studeni Jadar-Dubnica Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 8.4.2013. 98.102,85 Službeni glasnik BiH 32/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa, izrada, izvoz traktorom ŠDS i iznošenje prostornog drveta u odjelima 25 i 21 PJ Studeni Jadar-Dubnica Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 8.4.2013. 73.806,10 Službeni glasnik BiH 32/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu ŠG Visočnik Han Pijesak Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 29.5.2013. 59.759,46 Službeni glasnik BiH 44/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjelu 102 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 5.8.2013. 166.883,62 Službeni glasnik BiH 66/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada i izvoz ŠDS u odjelu 56 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 2.9.2013. 56.522,12 Službeni glasnik BiH 71/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na primicanju ŠDS animalom u odjelu 94 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 18.11.2013. 18.262,88 Službeni glasnik BiH 93/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Radovi na sječi,izradi i izvozu ŠDS u odjelu 7 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 13.2.2014. 46.074,06 Službeni glasnik BiH 14/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 83/2 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 13.2.2014. 59.618,72 Službeni glasnik BiH 14/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi i izradi ŠDS, primicanju, privlačenju, izvozu i iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelima 128 i 129 PJ Ratak Devetak Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 10.3.2014. 128.918,38 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi i izradi ŠDS, primicanju, privlačenju, izvozu i iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelima 28/2, 18/2 i 58/2PJ Donja Drinjača Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 10.3.2014. 95.976,76 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi i izradi ŠDS, primicanju, privlačenju, izvozu i iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u odjelima 60 PJ Donja Drinjača Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 10.3.2014. 48.824,24 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 46 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 2.7.2014. 43.179,12 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 47 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 2.7.2014. 59.992,89 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 59/2 PJ Javor Otvoreni Bor-Tim d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 2.7.2014. 69.942,82 Službeni glasnik BiH 56/14