MDM-KOMERC d.o.o. Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Odjel 111 GJ Romanija-Glasinac, neto masa 2.068,962 m3 Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 16.3.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 20.3.2012. 53.959,80 Službeni glasnik BiH 56/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Pregovarački MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 27.7.2012. 56.717,16 Službeni glasnik BiH 62/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Pregovarački MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 27.7.2012. 34.954,66 Službeni glasnik BiH 62/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu ŠG Jahorina Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 2.10.2012. 63.440,25 Službeni glasnik BiH 81/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izvoz ŠDS Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 15.10.2012. 70.199,43 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, privlačenje, izvoz ŠDS i iznošenje prostornog drveta u odjelu 78 PJ Kasindolska Rijeka Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 17.1.2013. 44.327,85 Službeni glasnik BiH 12/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa, privlačenje i izvoz ŠDS, iznošenje prostornog drveta i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 51 Kasindolska Rijeka Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 17.1.2013. 121.452,55 Službeni glasnik BiH 12/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 23: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjelu 38 PJ Romanija-Mokro Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 26.3.2013. 73.178,84 Službeni glasnik BiH 30/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 24: Sječa, izvoz i iznos ŠDS u odjelu 15/3 PJ Jahorina Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 26.3.2013. 11.186,95 Službeni glasnik BiH 30/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 25: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjlelu 21 PJ Jahorina Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 26.3.2013. 82.027,04 Službeni glasnik BiH 30/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi i izradi ŠDS, primicanju ŠDS animalom, privlačenju ŠDS traktorom i popravci traktorskih vlaka u odjelu 47 PJ Kasindolska rijeka Otvoreni MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 5.12.2013. 130.848,25 Službeni glasnik BiH 103/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, izrada i izvoz ŠDS, popravka traktorskih vlaka i proširenje i uređenje stovarišta u odjelu 27 PJ Jahorina Pregovarački MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 24.4.2014. 86.967,82 Službeni glasnik BiH 39/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu ŠG Jahorina Pale Pregovarački MDM-KOMERC d.o.o. Pale Pale 13.6.2014. 95.995,13 Službeni glasnik BiH 50/14