ELKO-MARIĆ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lot 2: Ugovor za izvođenje radova na srednjenaponskom kablovskom 10(20) kV priključku Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 15.3.2011. 19.436,52 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izmještanje elektrodistributivne mreže 10kV i 0,4kV na autocesti Zenica-Sarajevo, dionica Dobrinje-Visoko Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 24.5.2011. 88.153,01 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1: Izrada priključaka, održavanje i investicije na EEO na području PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 23.5.2011. 272.250,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području općine Stari Grad Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 29.8.2011. 94.834,61 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje elektromontažnih radova na polaganju SN kabla za potrebe priključenja poslovnog objekta A -10 na TS Sarajevo 12-Grbavica obuhvataju: nabavku, transport i ugradnju SN kabla kroz cijevi postojeće kablovske kanalizacije sa potrebnim spojnim materijalom; prateći građevinski radovi Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 6.1.2012. 99.669,58 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Iskopi, polaganje kabla,montažni radovi na NN mreži, montažni radovi u KBTS,montažni radovi na STS, ugradnja stubova i sl. Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 5.1.2012. 493.685,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Usluga čišćenja kruga poslovne zgrade na adresi A. Buća 34 Mostar, i pristupnih puteva za energetske objekte ( trafostanice) i površina oko energetskih objekata na području PJD Mostar Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 17.4.2012. 13.720,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava održavanje niskonaponskog razvoda unutar poslovnih zgrada Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 25.5.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Sanacija trafo stanice 50 kVA u Hutovom blatu Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 3.5.2012. 9.654,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1: Izvođenje radova na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice Elektrodistribucije Mostar, PJD Mostar Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 18.9.2012. 494.520,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Rekonstrukcija SN mreže 10(20) kV na području PJD Konjic Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 11.12.2012. 443.128,17 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne količine radova za izgradnju 35 kV kablovske veze za priključenje TS 35/10(20) kV Blagaj Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 18.12.2012. 34.876,50 Službeni glasnik BiH 1/13
Opština Zenica Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji sistema javne rasvjeta na području opštine Zenica Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 10.5.2013. 1.501.987,68 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Adaptacija prostora za smještaj energetskih uređaja sa izradom nove GRT Ispravljači II Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 21.6.2013. 139.723,20 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Redovno održavanje javne rasvjete raskrižja, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u Federaciji BiH za razdoblje 2013.-2017. Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 25.7.2013. 198.585,23 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Mostar (PJD Mostar) Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 30.11.2013 526.672,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje radova na otklanjanju kvarova, izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice Elektrodistribucija Mostar, PJD Mostar Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 3.1.2014. 239.857,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 30.3.2014. 900.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1 - Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Mostar (PJD Mostar) Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 22.6.2015. 912.000,00 SG 55/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području Kantona Sarajevo – Općine Ilidža i Hadžići po otvorenom postupku broj: 10304-OP-015/15 Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 27.10.2015. 306.931,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području Kantona Sarajevo – Općine Novi Grad, Ilijaš i Vogošća po otvorenom postupku broj: 10304-OP-014/15 Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 1.10.2015. 332.099,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području Kantona Sarajevo – Općine Stari Grad i Novo Sarajevo po otvorenom postupku broj: 10304-OP-013/15 Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 1.10.2015. 251.412,00 SG 85/15

ELKO-MARIĆ d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD Jablanica) Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o., Elektrofak d.o.o. Mostar, Jablanica 27.8.2013. 130.092,00 Službeni glasnik BiH 69/13