JU Centar za kulturu i obrazovanja Bosanski Petrovac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JU Centar za kulturu i obrazovanja Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac 21.3.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU Centar za kulturu i obrazovanja Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac 11.12.2013. 1.980,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU Centar za kulturu i obrazovanja Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14