Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka, sanacija traktorskih vlaka u odjelu 66 PJ Lisina Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 140.028,82 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta u odjelu 67/1 ab PJ Lisina Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 53.716,70 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka, sanacija traktorskih vlaka u odjelu 98 PJ Lisina Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 203.075,36 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14 -Izvoz šds u odjelu 64 PJ Lisina - Trasa Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 23.473,80 SG 08/15
JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Nabavka eurodizela Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 1.878.500,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području PJD Visoko, Breza, Olovo i Vareš za potrebe ED Zenica Otvoreni Unigradnja d.o.o. Tešanj 7.1.2015. 821.955,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Servisiranje i popravka vozila iz programa Renault Kangoo i Dacia Logan za potrebe ED Zenica Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 15.1.2015. 50.000,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na održavanju poslovnih objekata ED Zenica na području ZDK i SBK Otvoreni TEHNO-PROMET d.o.o. Zenica 19.1.2015. 49.400,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka goriva za PJ Travnik ED Zenica Otvoreni Ecoval d.o.o. Travnik 9.1.2015. 195.000,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka materijala za održavanje čistoće za potrebe ED Zenica Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 19.1.2015. 48.600,00 SG 08/15
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka cijepanog ogrjevnog drveta za potrebe JU Dom za starija lica. Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 12.1.2015. 100.100,00 SG 08/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1- Sitni potrošni materijala Otvoreni Metalotehna d.d. Tuzla 21.1.2015. 14.582,34 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2- Potrošni elektro inventar Otvoreni MALOTEHNA d.d. Tuzla 21.1.2015. 45.918,75 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3- Nabavka alata, instrumenata i opreme za potrebe održavanja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.1.2015. 30.412,50 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija dalekovoda DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac 1 Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 30.1.2015. 813.715,17 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izgradnja dalekovoda 110 kV Kotor Varoš - Ukrina Otvoreni Elnos BL d.o.o., KALDERA company d.o.o., ARS INŽENJERING d.o.o.,INVING INVEST INŽINJERING d.o.o., TEKTON d.o.o. Banja Luka, Laktaši, Banja Luka, Banja Luka, Prijedor 2.2.2015. 3.951.662,89 SG 10/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 6- Nabavka pogonskog gorivaza potrebe Filijale Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 10.291,06 SG 10/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1- Nabavka i isporuka kancelarijskog potrošnog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 27.1.2015. 24.348,60 SG 10/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2- Nabavka tonera Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 27.1.2015. 16.320,05 SG 10/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Fizičko-tehnička zaštita objekata Lutrije BiH Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o., FLEK d.o.o. Mostar, Brčko 1.2.2015. 1.198.464,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5- Navlake za mikroskop Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 6.1.2015. 3.560,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7- Neurohirurške vatice Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 8.715,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 9- Lokalni hemostatici-oksiceluloza, zamjenici dure Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 2.632,50 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 10- Fibrinsko ljepilo Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 14.1.2015. 30.240,00 SG 10/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava opreme za nadogradnju MPLS prijenosne mreže Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2015. 284.871,44 SG 10/15