Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za javne nabavke BiH Lot 3: Godišnja nabava poštanskih usluga za potrebe Filijale Mostar Pregovarački HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar Mostar 9.1.2014. 427,35 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala - Nabavka broj 06-14-23131/13. Predviđena je dodjela građevinskog materijala za cca 100 korisnika. Otvoreni D-Alfa d.o.o. Ilijaš Sarajevo 6.1.2014. 341.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Generalna sječa rastinja - DV 110 kV Brčko 2 - Bijeljina 3 Pregovarački EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići 9.1.2014. 17.746,01 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka pogonskog goriva za potrebe Filijale Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 13.506,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka pogonskog goriva za potrebe Filijale Bijeljina i Centralne službe. Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 8.1.2014. 32.475,22 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Nabavka pogonskog goriva za potrebe Filijale Doboj Otvoreni NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 8.1.2014. 6.316,24 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka pogonskog goriva za potrebe Filijale Prijedor Otvoreni NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 8.1.2014. 7.192,31 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 5: Nabavka pogonskog goriva za potrebe Filijale Istočno Sarajevo Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 8.1.2014. 7.347,01 Službeni glasnik BiH 8/14
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 6: Nabavka pogonskog goriva za potrebe Filijale Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.1.2014. 7.203,39 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Novi Grad Komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama u Novom Gradu za 2014. godinu Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 3.1.2014. 102.563,02 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka opreme za gasno rezanje i sječenje Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 24.1.2014. 289.800,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Auto-gume za rudarske mašine Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 21.1.2014. 279.635,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje mehanizama kotlovskog postrojenja Pregovarački MONTING-ENERGETIKA d.o.o Trebinje 20.1.2014. 105.840,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Reparacija radnih kola ventilacionih mlinova Pregovarački MONTING-ENERGETIKA d.o.o Trebinje 20.1.2014. 88.911,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje opreme automatike i elektro-energetike Pregovarački ELEKTROMONTAŽA TREBINJE d.o.o. Trebinje 20.1.2014. 23.328,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pomoćne usluge u GPO-u i ostalim objektima Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 17.1.2014. 13.045,76 Službeni glasnik BiH 8/14
Grad Banja Luka Lot 1: Nabavka tabli za obilježavanje naziva ulica i trgova i nabavka pocinčanih stubova, te montaža istih i ugradnja stubova na području grada Banjaluka Otvoreni Pro via Bijeljina 24.1.2014. 35.840,38 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obnova i nabava dodatnih licenci za Trendmicro korporativnu antivirusnu zaštitu Otvoreni DDP HT d.d. Mostar 27.1.2014. 51.887,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Održavanja fiskalnih pisača Regija Jug Otvoreni NET d.o.o. Mostar 24.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Održavanja fiskalnih pisača Regija Sjever Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 24.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje prijenosne opreme na backbone lokacijama Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 30.1.2014. 181.595,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Reagensi i potrošni materijal za fibrintimer BFT Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bihać 17.1.2014. 33.385,96 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Reagensi za hematološki brojač-Mindray BC1800 Otvoreni Euromedicina d.o.o. Bijeljina 17.1.2014. 60.251,28 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Test trake za testiranje krvi na aparatu CARDIAC COBAS H 232 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.1.2014. 7.045,38 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: EKG trake Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 15.1.2014. 7.388,29 Službeni glasnik BiH 8/14