Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka distributivnih energetskih transformatora Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.1.2012. 26.171,70 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka provodnog materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 18.1.2012. 265.023,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Isporuka štampe (dnevne novine, sedmične...) u Sarajevu 2012.g. Otvoreni CENTRO - PRES d.o.o. Bijeljina 23.1.2012. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Isporuka štampe (dnevne, sedmične...) u Banjaluci za 2012.g. Otvoreni CENTRO - PRES d.o.o. Bijeljina 16.1.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Sukcesivna isporuka rezervnih dijelova i materijala za informatičku opremu za 2012.godinu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.1.2012. 28.001,80 Službeni glasnik BiH 9/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Sukcesivna isporuka repromaterijala za tehničku zaštitu, telefoniju i računarske mreže za 2012.godinu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.1.2012. 17.707,70 Službeni glasnik BiH 9/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog i Glavnog projekta reciklažnog dvorišta u okviru centra za upravljanje otpadom centra za upravljanje otpadom Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.1.2012. 14.900,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog i Glavnog projekta za odlaganje inertnog materijala, građevinskog otpada i postrojenja za recikliranje građevinskog otpada u okviru deponije Smiljevići, a u svemu prema projektnom zadatku i predmjeru iz tenderske dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.1.2012. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Arhitektonske usluge, inžinjerske usluge, integralne inžinjerske usluge Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 26.1.2012. 108.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka rezervnih dijelova za održavanje voznog parka preduzeća Otvoreni MIRAKIS d.o.o. Foča Foča 17.1.2012. 7.816,14 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Instalacija vanjske rasvjete upravne zgrade HET izvršiti će se instalacija vanjske (fasadne) rasvjete upravne zgrade HET-a Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 16.1.2012. 84.435,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Jablanica Linijski prevoz đaka na području Općine Jablanica mjesta - mjesne zajednice) Otvoreni JABLANICA-BUS d.o.o. Jablanica 4.1.2012. 593.754,12 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka jamskih vagoneta V=1,3 m3 za kolosijek 600 mm Otvoreni Rudstroj d.d. Kakanj Kakanj 30.1.2012. 207.500,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Zbrinjavanje farmaceutskog otpada Otvoreni Reciklon BH d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 5.769,23 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Signalizatori nivoa, elektromagnetni ventili, pneumatski pogoni,pripremne grupe za zrak, pretvarači signala, izlazni relejni modul i solid state remote power control Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 26.1.2012. 18.121,64 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izraditi investiciono-tehničku dokumentaciju rušenja zaštitnog mosta iznad pruge i radove na rušenju zaštitnog mosta iznad pruge u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni Konzorcij FORMA d.o.o. Zenica, ORMAN d.o.o. Kiseljak Zenica 30.1.2012. 16.200,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Montirati skelu u bunkerima uglja, izvršiti čišćenje metalnih površina od naslaga i korozije, pjeskarenje kompletne metalne površine, nanošenje dvokomponentnog premaza (radovi će se izvoditi na 8 bunkera) Otvoreni Helakor d.o.o. Tuzla 27.1.2012. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Istočno Sarajevo Lot 1: Nabavka konzerviranih mesnih prerađevina (paštete,naresci) od svinjskog i pilećeg mesa Otvoreni NEDOMEX d.o.o. Pale Pale 1.2.2012. 45.670,95 Službeni glasnik BiH 9/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Gaza , zavojni materijali, komprese, vata, flasteri, zaštitni mantili Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 4.1.2012. 205.574,47 Službeni glasnik BiH 9/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Vršenje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za objekte BH Telecom d.d. Sarajevo, RD Zenica ukupne površine 7.152,93 m2 za jesenju fazu 2011.godine Pregovarački JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zenica 23.1.2012. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje šumsko-uzgojnih radova na području Š.G. Sjemeć Rogatica Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 229.160,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, izrada i privlačenje šumskih drvnih sertimenata od panja do kamionskog puta u odjelima: 36,43,49,50,51,62,64 P.J. Ratak-Devetak; 101,136,146,147,154,155,156 P.J.Sjemeć; 37 P.J. Donja Prača Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 1.439.639,91 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Popravka šumskih kamionskih puteva prema predmjeru i predračunu Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Čišćenje snijega na šumskim kamionskim putevima će se obavljati po predmjeru i predračunu radova Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 610,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Usluge prevoza radnika na posao i sa posla Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12