Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 1 - Održavanje sigurnosnih i kontrolnih sistema u Centralnom uredu Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Sarajevo Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 34.200,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 2 - Održavanje sigurnosnih i kontrolnih sistema u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Mostar Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 8.100,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 3 -Održavanje sigurnosnih i kontrolnih sistema u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Filijali Brčko Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 5.100,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Usluge medijskog oglašavanja Pregovarački EUROBLIC PRESS d.o.o. BANJA LUKA Banja Luka 13.1.2015. 9.894,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Održavanje i servisiranje UPS uređaja Pregovarački Kors d.o.o. Banja Luka 6.1.2015. 2.500,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 1 - Održavanje jedinstvenog registra transakcijskih računa Pregovarački HALCOM d.d. Slovenija 22.1.2015. 112.714,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 2 - održavanje Centralnog registra kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica Pregovarački HALCOM d.d. Slovenija 22.1.2015. 115.393,00 SG 08/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Sarajevo 23.1.2015. 376.800,00 SG 08/15
Općina Goražde Nabavka usluga servisiranja kompjutera, kompjuterske opreme i kopir aparata za 2015/2016.godinu Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 8.1.2015. 12.000,00 SG 08/15
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 1 - Totalna bescementna endoproteza za kuk Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 15.1.2015. 89.920,00 SG 08/15
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 2 -Totalna cementna endoproteza za kuk Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 15.1.2015. 11.900,00 SG 08/15
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 3 - Parcijalna endoproteza za kuk Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 15.1.2015. 19.362,70 SG 08/15
PJ Privrednik Istočno Sarajevo Nabavka mesa-svinjskog, junećeg, telećeg i prerađevina-kobasice, pršut, za potrebe restoranske kuhinje Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 16.1.2015. 78.829,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Usluga prevoza zaposlenika na datim relacijama Pregovarački JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd Zenica 21.1.2015. 69.840,12 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Usluga obezbjeđenja dugoročnog kredita Pregovarački Investiciono - komercijalna banka d.d. Zenica 15.1.2015. 500.000,00 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 11 ab PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 106.750,55 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 18 PJ Dubička Gora Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 15.1.2015. 138.502,87 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 49 ab PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 87.253,51 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 64 abc PJ Dubička Gora Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 115.317,67 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Iznos prostornog drveta u odjelu 74 ab PJ Dubička Gora Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 7.274,40 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 7 ab PJ Ovčara Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 15.1.2015. 82.007,99 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 16 ab PJ OvČara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 74.500,76 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 17 a PJ Ovčara Otvoreni IMG KAURIN Mrkonjić Grad 15.1.2015. 53.661,80 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9 - Iznos prostornog drveta u odjelu 24 ab PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 6.808,00 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 45 PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 170.934,00 SG 08/15