Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga putem zakupa medijskog prostora na RTV BN Pregovarački RTV BN d.o.o. Bijeljina Bijeljina 13.1.2014. 8.748,00 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Pružanje usluga putem zakupa oglasnog prostora u magazinu Start Pregovarački NIK Denameda d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo CPE oprema ADSL modemi žični, ukupno 10.000 kom. Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 20.1.2014. 287.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija zgrade centralne laboratorije u TE Tuzla Pregovarački TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 16.1.2014. 125.511,06 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje geoloških, geotehničkih, geofizičkih i seizmoloških istražnih radova za HE Vranduk za nivo glavnog projekta Otvoreni Geosonda d.o.o. Zenica i Rudarski institut d.d. Tuzla Zenica i Tuzla 17.1.2014. 304.838,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje Storage sistema EMCDMX4-950 i AX-4 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 21.1.2014. 126.450,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka softverskih licenci i usluga nadogradnje aplikacije DMS-KUF Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 16.1.2014. 218.333,30 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena sistema i opreme za upravljanje agregatima br. 1 i 2 HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni ELCOM d.o.o., IMP-INSTITUT MIHAJLO PUPIN Srbija Tuzla i Srbija 13.1.2014. 477.659,78 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dodatne usluge za elektro i mašinski remont kombajna EDW-150-2L, Tv. broj 6200 Eickoff za potrebe Rudnika Mramor Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 22.1.2014. 82.305,92 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom za potrebe DP Centar Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 20.1.2014. 1.621.757,73 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava električne energije za potrebe JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar u razdoblju od 01.01.2014. godine od 00:00 sati do 31.12.2014. godine do 24:00 sati - Snaga 70 MWh/h band - Količina 613.200 MWh Otvoreni Rudnap d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 55.323.639,84 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka metalnog namještaja Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 16.255,65 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Nabavka jednogodišnjeg produženja licence za XRY/XACT complete Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 3.1.2014. 7.510,39 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 2: Nabavka održavanje ENCASE Law enforcement licence Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 3.1.2014. 1.032,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 1: Rudarsko mašinski dio Otvoreni Geoprojekt d.o.o. Tuzla 14.1.2014. 146.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Nabavka dizel električnih agregata Otvoreni Vanadijum kompani d.o.o. Laktaši 15.1.2014. 152.180,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 1: Usluge stručnog nadzora građevinske struke od strane trećih lica na realizaciji elektroenergetskih objekata za potrebe ED Zenica Otvoreni Stilprojekt d.o.o. Zavidovići 16.1.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Usluge stručnog nadzora elektro struke od strane trećih lica na realizaciji elektroenergetskih objekata za potrebe ED Zenica Otvoreni ESTA d.o.o. Busovača 13.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Pružanje usluga geodetskog snimanja za potrebe ED Zenica u periodu od dvije godine od dana potpisivanja ugovora Otvoreni Geos d.o.o. Zenica 20.1.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Nabavka opreme za program transplantacije jetre po T: 102-12 ( Uređaj za zagrijavanje krvnih pripravaka i infuzionih otopina koje ne zahtjevaju brzu isporuku krvi kom 2) Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 13.1.2014. 3.076,92 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Nabavka opreme za program transplantacije jetre po T: 102-12 ( Uređaj za brzo odmrzavanje plazme kom 1) Otvoreni EMEDING d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 3.060,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Nabavka opreme za program transplantacije jetre po T: 102-12 ( Perfuzori kom 10) Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 13.1.2014. 19.903,70 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Nabavka opreme za program transplantacije jetre po T: 102-12 (UZV Color dopler sa intraoperacionom sondom sa setom standardnih sondi i mogučnosću priključenja na laparaskopske intraoperativne sonde kom 1) Otvoreni BAWARIAMED d.o.o. Banja Luka 13.1.2014. 49.888,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Nabavka opreme za program transplantacije jetre po T: 102-12 (Portabilni EEG aparat za dijagnostičke procedure utvrđivanja moždane smrti kom 1) Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 13.1.2014. 43.953,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za javne nabavke BiH Lot 1: Godišnja nabava poštanskih usluga za potrebe sjedišta AJN Sarajevo Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.1.2014. 854,70 Službeni glasnik BiH 6/14