Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 5: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Usora Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 25.1.2013. 13.087,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 6: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Doboj-Jug Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 25.1.2013. 14.277,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 30.1.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Ugovor o pružanju usluga - Usluge servisiranja putničkih vozila u 2013. godini Otvoreni Autoservis Uzeirbegović s.z.r. Zenica 16.1.2013. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Ugovor o pružanju usluga - Servisiranje računara, računarske opreme i kopir aparata za 2013. godinu Otvoreni TEHNOMAX d.o.o. Zenica Zenica 16.1.2013. 117,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Zupčasti vijenac za bager EŠ 6/45 (int. br. 2) Otvoreni ROSSMASH d.o.o. Tuzla Tuzla 15.1.2013. 87.800,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Okrugli čelik Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.1.2013. 33.233,90 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Plosnati čelik Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.1.2013. 56.167,76 Službeni glasnik BiH 8/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Nabavka rezervnih dijelova za sistem UV 200/35 RACK Ograničeni Nobilis d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.1.2013. 18.113,83 Službeni glasnik BiH 8/13
Opština Glamoč Sanacija i rekonstrukcija stambenih jedinica povratnika u opštini Glamoč u okviru Projekta ZP10 po sistemu ključ u ruke Otvoreni CO VA-MA d.o.o. Drvar Drvar 17.1.2013. 213.513,17 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava obrazaca za tiskanje računa i kuverti za 2 mjeseca za Opskrbu električnom energijom Pregovarački FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar Mostar 28.1.2013. 20.762,40 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Izrada gl. projekta sanacije mosta Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 12.498,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: Sanacija mosta (M06.0-1-03) preko r. Vrioštice, na cesti M6, dionica gr. RH-Gorica-Čapljina, u km 31+216 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 11.488,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2012. i 2013. godinu Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o Srbija Banja Luka, Srbija 15.1.2013. 590.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Terensko vozilo Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 15.1.2013. 27.614,50 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Radovi na održavanju baznih stanica: zaštita 10 kontejnera tipa K1, zaštita BS šatorova gomila i sanacioni radovi na pristupu i održavanju BS Jelica, BS Vrapčići, BS Iskra, BS Tekija i BS Vratnica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 22.1.2013. 28.844,75 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni LKT d.o.o. Šipovo 23.1.2013. 54.474,20 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dubrava Promet d.o.o. Šipovo Šipovo 23.1.2013. 95.626,80 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dubrava Promet d.o.o. Šipovo Šipovo 23.1.2013. 66.907,96 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni LKT d.o.o. Šipovo 23.1.2013. 86.374,81 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dubrava Promet d.o.o. Šipovo Šipovo 23.1.2013. 141.504,55 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni KIK d.o.o. Jajce 23.1.2013. 41.638,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova i usluga u šumarstvu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 21.1.2013. 122.150,15 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova i usluga u šumarstvu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 21.1.2013. 55.019,98 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova i usluga u šumarstvu Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 21.1.2013. 33.298,82 Službeni glasnik BiH 8/13