Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS Ugovor o kupoprodaji motornih goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 10.12.2010. 5,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Dizel (Euro 5) do 26.000 litara i bezolovni benzin 95 do 1.500 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 45.347,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Do 12.000 litara lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 16.608,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 9.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 8.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 23.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 8: Nabavka i isporuka goriva Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 2.12.2010. 118.119,69 Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Geodetsko snimanje vodovoda Pregovarački Geos d.o.o. Zenica 24.11.2010. 558,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka tonera i ketridža Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.12.2010. 19.572,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala i šumskih kreda Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.12.2010. 11.383,99 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 6: Rješenje za vidljivost, kontrolu i upravljanje sadržajem na aplikacijskom nivou i kompresiju Otvoreni EMC d.o.o. Sarajevo 21.12.2010. 27.350,43 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Kravate Konkurentski MICOLLO d.o.o. Mostar 28.12.2010. 10.240,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za statistiku BiH Lot 1: VoIP telefonija Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 22.999,86 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za statistiku BiH Lot 2: Internet Proxy Server Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.12.2010. 27.933,75 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Profibus kablova i pripadnih konektora neophodnih za realizaciju projekta SCADA/EMS i pripadne TK u JP EP BiH (TE Tuzla) Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 26.11.2010. 16.315,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 1.872,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 1.053,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 1.462,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 1.404,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 1.930,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 0,47 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 2.281,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 12,87 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 2.106,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 1.228,50 Službeni glasnik BiH 1/11