Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dječijih igrališta Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 22.1.2015. 35.198,58 SG 08/15
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje dodatne usluge - Izrada tehničke dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog i zimskog održavanja cesta na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 12.818,66 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1 - Nabavka opštih namirnica, svježeg voća i povrća Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015 80.000,00 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2 - Nabavka svježeg mesa Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj 12.1.2015. 20.000,00 SG 08/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Paletni utovarivač (Highloader) 7t Otvoreni TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GmbH Njemačka 22.1.2015. 343.385,07 SG 08/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Ljekarski pregledi (5) pete kategorije stručnog neletačkog osoblja J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (za dobijanje ljekarskih uvjerenja u skladu sa zakonskim propisima) Pregovarački ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 21.1.2015. 14.000,00 SG 08/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo vodom, prikupljanje i odvođenje otpadnih voda oko 16.000 m3 Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 27.1.2015. 60.000,00 SG 08/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka avio karata i usluga organizovanja putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 49.572,00 SG 08/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja aplikacije putne isprave i sprint Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.1.2015. 66.000,00 SG 08/15
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Usluge redovnog održavanja i servisiranja putničkih motornih vozila za 2015. godinu za Banja Luku Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 13.1.2015. 29.914,53 SG 08/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku papira za EKG aparate Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 1.480,00 SG 08/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 5 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku papirnih ubrusa Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj 12.1.2015. 4.000,00 SG 08/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1 - Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tonera i ketridža Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj 13.1.2015. 13.939,35 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge izrade i montaže svjetleće reklame JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, za Poslovno-tehničku zgradu Otvoreni Deep reklame d.o.o. Visoko Visoko 20.1.2015. 74.000,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka kondenzatorskih cijevi za blok 7 za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo podružnice TE Kakanj Kakanj Otvoreni Valjaonica bakra Sevojno a.d. Srbija 23.1.2015. 1.392.785,60 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4 - Nabavka radne mašine za iskop rupa i dizanje stubova Otvoreni Hidraulika Kurelja d.o.o. Donja Stubica Hrvatska 19.1.2015. 210.251,73 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5 - Nabavka teretnih vozila 3,5t sa produženom kabinom Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 26.1.2015. 177.818,60 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik na posao i sa posla Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 23.1.2015. 537.291,90 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont tri 6 kV elektromotora napojnih pumpi bloka 7 u TE Kakanj Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 19.1.2015. 84.420,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za postrojenja UDU i UOŠ u podružnicu TE Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 26.1.2015. 56.820,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mineralne izolaciona vune u TE Kakanj Pregovarački NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 22.1.2015. 9.075,78 SG 08/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 4 - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Visoko Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 28.1.2015. 38.533,00 SG 08/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 5 - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Tešanj Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 28.1.2015. 45.459,00 SG 08/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 6 - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Usora, 6.600 litara Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 28.1.2015. 12.354,00 SG 08/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 7 - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Doboj-Jug Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 28.1.2015. 12.862,00 SG 08/15