Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka kancelarijsko-potrošnog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 6.1.2014. 99.371,40 Službeni glasnik BiH 6/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka usluga za Reviziju finansijskog poslovanja Otvoreni MERFI d.o.o. Sarajevo 21.1.2014. 1.850,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka računarske opreme i softverskih licenci Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 15.1.2014. 38.470,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Transformatorska ulja Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 40.615,70 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 2: Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla Tuzla-Živinice i obratno Otvoreni Čektalo promet Sapna 8.1.2014. 109.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 4: Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla Tuzla-Lukavac i obratno Otvoreni ROAD d.o.o. Lukavac 8.1.2014. 60.600,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara , stepeniišta i rukohvata Pregovarački Grakop d.o.o. Kiseljak 10.1.2014. 25.439,81 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Kakanj Lot 1: Izgradnja vodovoda Javor u MZ Papratnica - II faza Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 9.1.2014. 14.058,17 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Kakanj Lot 2: Izgradnja kanalizacije Bjelavići - Obre polje Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 9.1.2014. 40.338,42 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Kakanj Lot 3: Izgradnja vodovoda Varalići u MZ Krševac - I faza Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 9.1.2014. 77.624,90 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis parking sistema proizvođača SIEMENS - Njemačka, 6 preventivnih - redovnih servisa godišnje, na dvomjesečnoj osnovi, kao i interventni servis po potrebi Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 20.1.2014. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 17.1.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Kupovina opreme DTS Binis Manjača Banja Luka - RJ Banja Luka Pregovarački Kamenolom Dobrnj d.o.o. Banja Luka 21.1.2014. 31.520,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Servisiranje motornih vozila na lokaciji Banja Luka Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 17.1.2014. 14.079,58 Službeni glasnik BiH 6/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Licenca ABC Amber txt Convertor Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 22.1.2014. 148,75 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Modernizacija čistilice (grabuljara) na HET 2 Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.1.2014. 129.980,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada elaborata o utvrđivanju veza i brzina podzemnih tokova na području hidrosistema Trebišnjice Ograničeni IBIS - INŽIERING d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 37.700,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka dizel agregata 400 kVA za HET 1 Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 15.1.2014. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Zamjena monitoringa vibracija na HET 1 Otvoreni RMS d.o.o. Srbija 13.1.2014. 93.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Radovi na osposobljavanju pijezometarskih bušotina na području hidrosistema Trebišnjice Otvoreni ZIGMA d.o.o. Gacko i ZIGMA a.d. Nikšić Gacko i Nikšić 15.1.2014. 138.108,84 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Adaptacija prostora privremenog smještaja u poslovnoj zgradi Telekom Inžinjeringa Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 14.1.2014. 108.520,26 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge oglašavanja na televizijama TV1 i RTV Mostar, 6 mjeseci Pregovarački TV MREŽA d.o.o Sarajevo 13.1.2014. 164.149,00 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge naplate računa za fizička lica za 2014.g. Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.1.2014. 3.609.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamne usluge vezano za obilježavanje nastupajuće 2014. Pregovarački Fena d.o.o. Sarajevo 16.1.2014. 7.500,00 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge oglašvanja na portalu posao.ba Pregovarački Development Studio d.o.o. Sarajevo 10.1.2014. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14