Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Oglašavanje Lutrije BiH putem teletexta RTV FBiH Pregovarački RADIO-TELEVIZIJA FBIH Sarajevo 17.1.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sječa i izrada šumskih asortimana na poslovima sječe i izrade, izvlačenja šumskih drvnih sortimenata Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 24.1.2012. 46.087,20 Službeni glasnik BiH 9/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sječa i izrada i izvlačenje šumskih, drvenih sortimenata na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na međustovarište, lifranje oblovina, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme na međustovarište Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 24.1.2012. 44.499,60 Službeni glasnik BiH 9/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: Sječa i izrada i izvlačenje šumskih, drvenih sortimenata Otvoreni Kraško Promet d.o.o. Olovo 16.1.2012. 130.278,90 Službeni glasnik BiH 9/12
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica licitiranim placevima u naselju Ada Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 26.1.2012. 15.168,76 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje POS aplikacije Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 18.1.2012. 15.750,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka i sukcesivna isporuka mrkog uglja kocka 30 - 65 mm Otvoreni SIMMAD d.o.o. Banovići 20.1.2012. 83.589,74 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Lijekovi u tečnom, tabletiranom i praškastom obliku Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2012. 25.660,63 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2: Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2012. 697,70 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4: Pomoćni proizvodi u medicini Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 1.2.2012. 17.655,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4: Sredstva za dezinsekciju i deratizaciju Otvoreni SANIT d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju Tuzla 1.2.2012. 1.480,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5: Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko-dijagnostičku primjenu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2012. 8.017,42 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6: Stomatološki materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.1.2012. 16.456,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7: Materijal za zubnu tehniku Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.1.2012. 7.900,30 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 8: Pomoćni sanitetski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 20.1.2012. 13.330,45 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 9: Sanitetski zavojni materijal Otvoreni Fin Invest d.o.o. Maglaj 20.1.2012. 19.510,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 10: Rukavice Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 20.1.2012. 3.499,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 11: Ginekološki potrošni materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 20.1.2012. 685,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 13: EKG štipaljske i pumpice Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 20.1.2012. 342,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 14: Brzi testovi, tekst kasete i trake Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 11.062,39 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 15: Vrećice za infektivni otpad Otvoreni MES d.o.o. Zenica 20.1.2012. 1.800,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 16: RTG filmovi, razvijači i fiksiri OT 16 Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 14.520,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 17: RTG film za CT aparat- kamera Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 2.750,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 18: Reagensi za biohemijski analizator Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 6.931,38 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 19: Reagensi za Nycocard Reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 20.1.2012. 4.094,00 Službeni glasnik BiH 9/12