Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 7 - Popravka hladnjaka Otvoreni AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Vogošća 15.1.2015. 105.300,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nabavka građevinskog alata Otvoreni Senigor d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 42.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Nabavka PVC cijevi osnovni kvalitet Otvoreni Bosnaplast d.o.o. Sarajevo 26.1.2015. 36.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8 Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 120.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 6 - Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom Daktilni liv Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.1.2015. 28.800,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 7 - Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju Otvoreni ACO d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 60.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 8 - Nabavka slivničkih rešetki Otvoreni Bosman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.1.2015. 5.850,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 10 - Nabavka uličnih slivnika sa slivnom kacom prema DIN 4052 od kompozitnih materijala Otvoreni ACO d.o.o. Ilidža 23.1.2015. 28.849,50 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 14 - Trogodišnja nabavka boje i hladne plastike za asfalt Otvoreni FISIJA EXPORT d.o.o. Sarajevo 23.1.2015. 285.000,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 43 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 39.060,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 45 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 66.431,10 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 46 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 75.840,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 47 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 78.720,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 48 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 59.850,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 53 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 104.160,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ Maoča 61 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 49.500,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8 - Nabavka usluga sječe, primicanja, izvoza, iznosa i održavanje traktorskih vlaka, GJ MJR 150 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 40.950,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9 - Gradnja traktorskih vlaka, GJ Maoča, odjeli 43, 45, 46, 47, 48, 53, i 61 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 47.690,00 SG 08/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 10 - Gradnja traktorskih vlaka, MJR 150 Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 23.1.2015. 9.310,00 SG 08/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar na period od godinu dana Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 39.400,00 SG 08/15
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Godišnja nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe FZMIO/PIO Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 16.1.2015. 188.292,54 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ispitivanje stanja materijala na kotlu 5 Otvoreni TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu Hrvatska 15.1.2015. 85.469,77 SG 08/15
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje usluge - održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima , ugovora o djelu i autorskih honorara Pregovarački PlumSoft d.o.o. Sarajevo 9.1.2015. 10.017,06 SG 08/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji sportskog igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački FEA-TRANS d.o.o. Ilidža 16.1.2015. 17.603,45 SG 08/15
Opština Novi Grad Sarajevo Centar za edukaciju, sport i rekreaciju- izvođenje radova na ugradnji sintetičke tartan podloge na atletskoj stazi i umjetne trave na igralištu Otvoreni PEJKOM d.o.o. BEOGRAD Srbija 16.1.2015. 296.094,23 SG 08/15