Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Vozuća, Vozuća Prijevoz učenika JU OŠ Vozuća na području općine Zavidovići Otvoreni Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići 13.1.2014. 15.384,62 Službeni glasnik BiH 4/14
JU Osnovna škola Gostović, Gostović Prijevoz učenika OŠ Gostović na području općine Zavidovići Otvoreni Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići 13.1.2014. 30.192,31 Službeni glasnik BiH 4/14
JU Osnovna škola Kovači, Kovači Prijevoz učenika OŠ Kovači na području općine Zavidovići Otvoreni Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići 14.1.2014. 32.051,29 Službeni glasnik BiH 4/14
JU Osnovna škola Hajderovići, Hajderovići Prijevoz učenika OŠ Hajderovići na području općine Zavidovići Otvoreni Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići 14.1.2014. 22.324,79 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Derventa Lot 1: Rekonstrukcija puta Kalemčići - Petrin han i Petrin han -Djevojačko groblje Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 16.1.2014. 49.662,29 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Derventa Lot 2: Rekonstrukcija puta Vetmića obala - Švabići i Tominčići - Višnja Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 16.1.2014. 41.043,65 Službeni glasnik BiH 6/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2014. 32.850,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5: Nabavka softvera za pristup informacijama sa javnih terminala (info kioska) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 26.836,60 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Godišnja nabavka mliječnih proizvoda Otvoreni NEDOMEX d.o.o. Pale Pale 12.1.2014. 171.035,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Godišnja nabavka jogurta Otvoreni Mljekara Pađeni d.o.o. Bileća 10.1.2014. 90.920,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Ratarski proizvodi Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 84.866,50 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Godišnja nabavka kruha Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 61.500,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5: Godišnja nabavka bezalkoholnih pića i napitaka Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 57.910,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Kolonilajno prehrambena roba Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 47.436,48 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje i održavanje na sistemu otpreme šljake i pepela u periodu od 01.01.2014.g. do 31.03.2014.g. Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 17.1.2014. 58.961,60 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Čišćenje kotla RJ TE Gacko Pregovarački OMLADINSKA ZADRUGA Gacko 21.1.2014. 42.105,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka medicinske opreme u Službi za urgentni i redovni prijem Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 21.1.2014. 51.280,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Osiguranje automobila od odgovornosti, autonezgode i autokaska Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Zenica 9.1.2014. 6.870,60 Službeni glasnik BiH 6/14
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji fekalne, oborinske i kablovske kanalizacije u ulici šesnaeste krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade, regionalni put R480 Banjaluka-Klašnice Pregovarački MILOŠ IMPEX d.o.o Banja Luka 20.1.2014. 38.558,41 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava MSAN opreme Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 21.1.2014. 1.398.389,57 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje billing sustava mobilne mreže za 2014.godinu Pregovarački Research and Engineering Center d.d. Zagreb Hrvatska 21.1.2014. 498.736,65 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 9.1.2014. 866.290,82 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Centar Sarajevo Usluge plaćenog oglasa u dnevnoj štampi Kantona Sarajevo u 2014 i 2015. godini Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 17.868,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Novo Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekta MZ Gornji Kovačići sa vanjskim uređenjem u ulici Radnička broj 112 Otvoreni URBS - PROJEKT d.o.o. Vitez 13.1.2014. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava reagensa za biokemijske analizatore AU 400 i AU480 Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 16.1.2014. 67.517,44 Službeni glasnik BiH 6/14