Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Rekonstrukcija LAN mreže u poslovnim objektima ED Zenica Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 15.1.2013. 94.698,80 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Travnik Nabavka multifunkcionalne mašine za Službu za vodosnabdijevanje Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 23.1.2013. 120.360,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Vodovod a.d. Banja Luka HDPE cijevi za vodu Otvoreni Peštan d.o.o. Laktaši 18.1.2013. 78.374,29 Službeni glasnik BiH 6/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka servera za opremanje Federalnog operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 91.293,75 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka računarske opreme Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 21.1.2013. 298.509,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Opština Zenica Pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika opštine Zenica u 2013. godini Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 24.1.2013. 3.204,63 Službeni glasnik BiH 8/13
Opština Zenica Nabavka sredstava za čišćenje za potrebe opštine Zenica u 2013. godini. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.1.2013. 7.286,85 Službeni glasnik BiH 8/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala u 2013/2014 godini Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 15.1.2013. 34.911,10 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Suhomesnati proizvodi Pregovarački MITRIVAS d.o.o. Prnjavor Prnjavor 24.1.2013. 77.651,50 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Unutrašnje čišćenje kotla za perid od 01.01.2013.godine do okončanja Otvorenog postupka, a najkasnije do 31.03.2013. Pregovarački OMLADINSKA ZADRUGA Gacko 25.1.2013. 82.439,60 Službeni glasnik BiH 8/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Pregovarački postupak 223/12 Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.1.2013. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Pregovarački postupak br 211/12 Pregovarački Slast d.o.o. Sarajevo 11.1.2013. 71.820,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Cirkularni stapleri za hiruršku salu Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 23.1.2013. 33.150,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Linearni stapleri za hiruršku i urološku salu Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 23.1.2013. 69.078,00 Službeni glasnik BiH 8/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 5: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel: 156 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta); Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2013. 48.545,30 Službeni glasnik BiH 8/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel: 59 (radovi na poslovima sječe i izrade, animalna vuča traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta); ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta Presjenica, odjel: 61 (radovi na poslovima sječe i izrade, animalna vuča traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2013. 129.513,37 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Serverskog sustava visoke raspoloživosti za billing Oracle baze podataka Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.1.2013. 313.100,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje SDH opreme Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 25.1.2013. 328.214,25 Službeni glasnik BiH 8/13
Grad Bijeljina Lot 1: Medijsko praćenje i oglašavanje putem elektronskih medija, aktivnosti Administrativne službe Grada Bijeljina, Gradonačelnika i predsjednika Skupštine grada uz emitovanje obavještenja, oglasa i čestitki tokom 2013. godine Pregovarački RTV BN d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.1.2013. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Grad Bijeljina Lot 2: Medijska prezentacija i promocija Grada Bijeljina tokom 2013.godine Pregovarački RTV BN d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.1.2013. 74.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova za stomatološke mašine Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 15.1.2013. 15.345,47 Službeni glasnik BiH 8/13
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Vodomaterijal Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 30.1.2013. 120.952,36 Službeni glasnik BiH 8/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 37.957,09 Službeni glasnik BiH 8/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 172.664,00 Službeni glasnik BiH 8/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka motornih vozila koja kao pogonsko gorivo koriste kombinaciju benzina i komprimiranog prirodnog gasa Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 28.1.2013. 394.203,73 Službeni glasnik BiH 8/13