Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru Lot 2: Nabavka mljevenog mesa za potrebe Studentskog centra Otvoreni Mesna industrija Rakitno d.o.o. Posušje 1.1.2012. 42.222,22 Službeni glasnik BiH 7/12
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru Lot 3: Nabavka konzerviranog voća i povrća za potrebe Studentskog centra Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 1.1.2012. 36.684,53 Službeni glasnik BiH 7/12
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru Lot 4: Nabavka piletine, mesnih proizvoda mlijeka i mliječnih proizvoda, ribe i ribljih smrznutih proizvoda za potrebe Studentskog centra Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 1.1.2012. 171.734,00 Službeni glasnik BiH 7/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge održavanja manifestacije za provođenje programa lojalnosti pod nazivom Dani BH Telecom-a - usluge svečane večere i pića za 150 gostiju uz cjelovečernji angažman muzike Pregovarački Opal comerce d.o.o. Bihać 24.1.2012. 8.343,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Iskopi, polaganje kabla,montažni radovi na NN mreži, montažni radovi u KBTS,montažni radovi na STS, ugradnja stubova i sl. Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 5.1.2012. 493.685,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Potrošni materijal za klimu i grijanje Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 17.1.2012. 84.218,25 Službeni glasnik BiH 7/12
Dom zdravlja Kladanj Lot 5: Sukcesivna nabavka i isporuka dezinfekcionih sredstava za godišnje potrebe ustanove Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.1.2012. 6.783,59 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka, montaža, održavanje i podrška opreme i usluga sistema za izvršenje kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom Ubrzani Unis Telekom d.d. Mostar 25.1.2012. 1.050.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo-Ilidža Lijekovi za održavanje zdravstvenog stanja i sjemena za VO goveda Otvoreni BOSNA-VET d.o.o. Zenica Zenica 19.1.2012. 88.918,28 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Angažovanje 4 profesionalna vatrogasca i 4 profesionalna vatrogasca-vozača Pregovarački Opština Tuzla, Služba civilne zaštite Tuzla 12.1.2012. 255.897,73 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 1: Kancelarijski materijal, pribor i drugi potrošni materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 4.1.2012. 19.639,61 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 2: Goriva za motorna vozila Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.1.2012. 23.502,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 9.507,25 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za Područni centar Prijedor Pregovarački Krajinapetrol a.d. Banja Luka 20.1.2012. 6.718,84 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za Područni centar Doboj Pregovarački INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 18.1.2012. 7.009,45 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za Područni centar Istočno Sarajevo Pregovarački TEREX COMPANY d.o.o. Istočno Sarajevo 30.1.2012. 4.412,12 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Nabavka pogonskog goriva za Područni centar Trebinje Pregovarački Bestcompany d.o.o. Trebinje 18.1.2012. 8.732,91 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka opreme i hemikalija za labaratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 26.1.2012. 81.730,61 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka usluga održavanja softvera za praćenje vozila GPS-om Otvoreni Gls inženjering d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 7.668,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Utovarivač-zapremine kašike min 3,0 m3 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 6.1.2012. 279.700,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Kiper kamion-terensko vozilo, motor- dizel, snaga motora mah 225 kW Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 157.900,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka zamjenskih ili repariranih tonera za printer Lexmark E 352dn. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 12.950,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka zamjenskih ili repariranih tonera za printer Kyocera FS 1320DN Otvoreni Ecoton d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka originalnih tonera za štampače Lutrije BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 41.965,75 Službeni glasnik BiH 9/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 5: Sukcesivna isporuka originalnih tonera za ploter Image PROGRAF iPF 5100 i fotokopirne aparate Lutrije BiH Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 24.1.2012. 10.109,50 Službeni glasnik BiH 9/12