Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Velika Kladuša Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 205.633,08 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Reparacija aparata za Igre na sreću marke Golden Gate - Multi game Pregovarački Evona electronic d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Reparacija aparata za Igre na sreću marke FV-622 Classic Streamline Pregovarački HTC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.12.2010. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Ugovor o praćenju vrijednosnih pošiljki Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 21.12.2010. 389.705,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka usluge geodetskih snimanja Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.12.2010. 100.122,75 Službeni glasnik BiH 1/11
Okružno tužilaštvo Banjaluka, Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo Lot 1: Usluge održavanja službenih motornih vozila Otvoreni Autokomerc d.o.o. Banja Luka 20.12.2010. 20,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Okružno tužilaštvo Banjaluka, Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo Lot 2: Usluge održavanja službenih motornih vozila Otvoreni Audi centar Banja Luka d.o.o. Banja Luka 20.12.2010. 34,18 Službeni glasnik BiH 1/11
Okružno tužilaštvo Banjaluka, Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo Lot 3: Usluge održavanja službenih motornih vozila Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 20.12.2010. 37,33 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Kolektivno osiguranje zaposlenih u Ministarstvo unutrašnjih poslova-u HNK/Ž Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 22.12.2010. 93.333,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Pružanje usluga dovršetka poslova komasacija dijela općine Livno Ograničeni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 13.12.2010. 55.207,25 Službeni glasnik BiH 1/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Obuka/obnove znanja u održavanju komunikacijskih i informatičkih sistema Frequentis za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar, Sarajevo i Tuzla/FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 23.12.2010. 215.387,73 Službeni glasnik BiH 1/11
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Sarajevo Javna nabavka usluga izrade Prostorne baze podataka o spomenicima - obnovljeni postupak Otvoreni IN2 d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 66.600,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo u 2010. godini Konkurentski FIMA Banka d.d. Sarajevo 13.10.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u 2010. godini Konkurentski FIMA Banka d.d. Sarajevo 1.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluge objave oglasa i obavještenja u dnevnim listovima Konkurentski OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: BIS (Bolnički informacioni sistem) Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2010. 288.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: BIS (Bolnički informacioni sistem) - Modul dijaliza Otvoreni WIZARD COMPUTERS d.o.o. Mostar 24.12.2010. 110.060,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima PTZ JP EP BiH i Podružnice ED Sarajevo Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 8.12.2010. 247.747,50 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Projekta uređenja lokacije bloka 7 u TE Tuzla Otvoreni JP Direkcija za izgradnju d.o.o. Tuzla Tuzla 15.12.2010. 185.250,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Predmet ugovora je izrada Strategije poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNŽ (2012. -2017. godine), a prema projektnom zadatku Pregovarački Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar 28.12.2010. 192.307,70 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanje usluge održavanja opreme - telefonska pomoć, sistema za automatsku preradu pismenosnih pošiljaka - sorting centar u Glavnom poštanskom centru Sarajevo Pregovarački Siemens A.G. Njemačka 10.12.2010. 44.905,86 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Sarajevo Lot 1: Usluge iz oblasti zaštite od požara Otvoreni VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.11.2010. 17.475,46 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Sarajevo Lot 2: Usluga iz oblasti zaštite na radu Otvoreni TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.11.2010. 11.275,48 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Sarajevo Lot 4: Usluga kontrolnog ispitivanja vatrodojave i sistema za detekciju plina Otvoreni ELEKTROINSPEKT d.o.o. Sarajevo Vogošća 8.11.2010. 11.281,28 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine (zaštitarske agencije) Otvoreni CONDOR d.o.o. Zenica 22.12.2010. 110.529,62 Službeni glasnik BiH 1/11