Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izgradnja trafostanice TS 110/X kV Mostar 9 (Buna) Otvoreni Dalekovod d.d., DALEKOVOD d.o.o. Hrvatska, Mostar 20.1.2015. 3.595.238,31 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Kancelarijski namještaj za potrebe ciljnih sudova Projekta unaprijeđenje efikasnosti pravosuđa Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 26.1.2015. 63.991,00 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka namještaja za potrebe VSTV BIH Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 9.561,23 SG 08/15
Granična policija BiH Lot 5 - Nabavka lož ulja na lokaciji Velika Kladuša, 6.000 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 22.646,15 SG 08/15
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka dva putnička motorna vozila Otvoreni Autorad d.o.o. Gradačac, Pelagićevo 12.1.2015. 43.770,94 SG 08/15
Opština Novi Grad Održavanje javnih saobraćajnih površina, zelenih i rekreativnih površina u Novom Gradu u 2015. Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 12.1.2015. 102.560,85 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1 - Pekarska oprema Otvoreni UNITEHNA d.o.o. Laktaši 17.1.2015. 19.938,00 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2 - Ugostiteljska i ostala oprema Otvoreni UNITEHNA d.o.o. Laktaši 17.1.2015. 9.046,00 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Unutrašnje i vanjsko čišćenje kotla od 1.1.2015. do 15.5.2015. Pregovarački OMLADINSKA ZADRUGA Gacko 19.1.2015. 94.809,00 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje "Belaza" 75135 i 7555 Pregovarački Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 16.1.2015. 91.200,00 SG 08/15
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Nabava reagencija za aparate: Dimension xpand, Stratus CS, Imulite 1000, za lektrolite Rapid lab,348=Siemens, za fibrintimer BTF II = Siemens Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 279.031,99 SG 08/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava DMS/BPM sustav-nadogradnje i integracije Pregovarački EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. Zagreb 26.1.2015. 161.258,18 SG 08/15
Opština Centar Sarajevo Lot 1 - Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica na području 8 mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo Otvoreni Bosman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.1.2015. 768.940,45 SG 08/15
Opština Centar Sarajevo Lot 2 - Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica na području 7 mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 19.1.2015. 704.240,30 SG 08/15
Grad Bijeljina Održavanje i nabavka rezervnih dijelova za tekuće i preventivno održavanje računara, štampača, skenera i fotokopir aparata, šifra SZP-12-p1/14 Otvoreni COPITRADE d.o.o. Bijeljina 21.1.2015. 25.471,00 SG 08/15
Opština Novo Sarajevo Nabavka računara i opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 22.1.2015. 8.326,73 SG 08/15
Opština Novo Sarajevo Izvođenje molersko - farbarskih radova u kancelarijama, hodnicima i ostalim prostorijama u zgradi Općine Novo Sarajevo i prostorijama MZ Otvoreni MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.1.2015. 44.926,00 SG 08/15
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga otpreme pismena za potrebe Općine Novo Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik Sarajevo 15.1.2015. 89.727,50 SG 08/15
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji prostorija za potrebe Centra za zdravo starenje Velešići-prva faza Pregovarački SELA d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 11.049,97 SG 08/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava dodatne opreme za endoskopsku sinus kirurgiju (shaver, držač bipolarnih instrumenata i sukcione kanile) Pregovarački Inel d.o.o. Mostar 15.1.2015. 19.485,35 SG 08/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Nabavka zimskih policijskih hlača i kravata Pregovarački MICCOLO d.o.o. Mostar 20.1.2015. 121.600,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Obrada metala i izrada gumenih brisača kada autosmećara Otvoreni OMC d.o.o. Vogošća 15.1.2015. 90.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Obrada radilica glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora Otvoreni OMC d.o.o. Vogošća 15.1.2015. 25.425,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Popravka turbo punjača Otvoreni AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Vogošća 15.1.2015. 90.000,00 SG 08/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Popravka i tapaciranje sjedišta i tapaciranje kabina Otvoreni Samostalna obrtnička tapetarsko dekorativna djelatnost Sarajevo 15.1.2015. 23.400,00 SG 08/15