Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Servisiranje i održavanje klima Otvoreni Fakom d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 7/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Servisiranje i održavanje klima Otvoreni Fakom d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 5.128,21 Službeni glasnik BiH 7/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Servisiranje i održavanje klima Otvoreni Fakom d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 7/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 5: Servisiranje i održavanje klima Otvoreni Fakom d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 7/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Pismonosna ambalaža Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 11.1.2012. 62.393,16 Službeni glasnik BiH 7/12
Republički zavod za statistiku RS Usluga grijanja za Odjeljenje Republičkog zavoda za statistiku u Jevrejskoj 28, Banja Luka Pregovarački TOPLANA a.d. Banja Luka 11.1.2012. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 11.1.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 11.1.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavaka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 11.1.2012. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 11.1.2012. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka zaštitne opreme za radnike obezbeđenja i vatrogasce Otvoreni PURIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 23.1.2012. 90.565,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka autoguma za mehanizaciju i putnička vozila RiTE Ugljevik Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 10.1.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka armature za tekuće održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 33.626,20 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka armature za remont Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 44.208,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dijelova za vodene duvače Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 31.408,70 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga angažovanja radne snage na tekućem održavanju građevinskih objekata Otvoreni Intertrans d.o.o. Ugljevik 12.1.2012. 75.813,99 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka laboratorijskih hemikalija P.A. Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 17.1.2012. 20.626,95 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka aparata i rezervnih dijelova Otvoreni EURO LAB Bijeljina 17.1.2012. 10.952,28 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Transportna korita jednolančanog grabuljastog transportera tip EKF2-E74V za KMŠČ Pregovarački HTZ Velenje I.P. d.o.o. Slovenija 23.1.2012. 216.949,84 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 23.1.2012. 151.818,64 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji euro-dizela EN 590 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.1.2012. 2.925.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 1: Kupoprodaja lož ulja za grejnu sezonu 2011/2012.godinu (220.000 litara) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.1.2012. 356.840,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 2: Ugovor o kupoprodaji uglja za grejnu sezonu 2011/2012.godinu (2.000 tona) Otvoreni EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Doboj 19.1.2012. 126.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka odnosno isporuka lijeka Palivizumab, SYNAGIS (lijek za prevenciju infekcija respiratornim sincicijelnim virusom - RSV) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.1.2012. 214.480,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru Lot 1: Nabavka mesa i mesnih prerađevina za potrebe Studentskog centra Otvoreni Mesna industrija Rakitno d.o.o. Posušje 1.1.2012. 121.493,34 Službeni glasnik BiH 7/12