Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 6: Teretni kombi sa većim osovinskim razmakom i višim tovarnim prostorom, pogon na jednu osovinu kom. 1 Otvoreni C-Auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 50.573,64 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 8: Vozilo višenamjensko kom. 20 Otvoreni C-Auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 605.840,12 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 9: Terensko vozilo - kom. 9 Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 273.386,11 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka serverskog sustava i linijskog pisača Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 22.12.2010. 255.104,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 128.360,23 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila Otvoreni Auto motor d.o.o. Tuzla 28.12.2010. 74.903,55 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka 17 (sedamnaest) novih klima uređaja i usluge njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanje u rad na lokacijama postojećih baznih stanica BH Telecoma i usluge demontaže postojećih klima uređaja, te njihov transport do skladišta BH Telecom-a Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 17.12.2010. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Zenica Javna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za 2011. godinu Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 96.776,20 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka letaka za potrebe hibridne pošte Otvoreni Amos Graf d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2010. 98.155,75 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Sarajevo Lot 1: Ugovor o nabavci i isporuci zimske službene odjeće za poštonoše i čuvare Otvoreni GREEN PROJEKT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.10.2010. 314.403,99 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Sarajevo Lot 2: Ugovor o nabavci i isporuci zimske službene obuće za poštonoše i čuvare Otvoreni GREEN PROJEKT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2010. 44.875,12 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Reagensi za potrebe imunohematologije i imunologije Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 17.12.2010. 23.469,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Vrećice i filteri za krv Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 17.12.2010. 55.440,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: ID kartice za aparat proizvođača DIA-HEM Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 27.12.2010. 36.478,75 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka smart kartica za digitalni potpis Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.12.2010. 66.105,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mjerne opreme Otvoreni BETA PLAN d.o.o. Doboj 14.12.2010. 53.230,26 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Trebinje Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 77.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Bileća Bileća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 27.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Gacko Gacko Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 27.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Nevesinje'' Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 34.760,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 5: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Ljubinje'' Ljubinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 17.360,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6: Nabavka goriva za Poslovnicu Berkovići Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Nabavka specifičnih lijekova koji se koriste u hematologiji/onkologiji Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 20.12.2010. 968.093,86 Službeni glasnik BiH 1/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Nabavka specifičnih lijekova koji se koriste u hematologiji/onkologiji Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.12.2010. 1.033.684,30 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Cazin Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 207.360,00 Službeni glasnik BiH 1/11