Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 28- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 33.848,00 SG 99/15
Opština Grude Ponovljeni postupak javne nabave roba: goriva za službena vozila i lož ulja za grijanje zgrade tijela uprave, osnovnih škola i dječijeg vrtića Otvoreni Perišić d.o.o. Grude 18.12.2015. 181.660,00 SG 99/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 12.11.2015. 72.417,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka sekundarne ispitine kutije sa instalacionim programom za ispitivanje releja i programskim modulom za ispitivanje transdjusera Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2015. 75.594,00 SG 99/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Nabavka soli za posipanje cesta Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 17.11.2015. 47.908,00 SG 99/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Redovno održavanje cesta Zimska služba Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 19.11.2015. 209.401,40 SG 99/15
Grad Bijeljina Lot 1- Sanacija – pošljunčavanje dijela nekategorisanih puteva na području Grada Bijeljina Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 11.12.2015. 51.282,00 SG 99/15
Grad Bijeljina Lot 2- Pošljunčavanje dijela nekategorisanih puteva na području Grada Bijeljina Otvoreni Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 11.12.2015. 47.812,40 SG 99/15
Općinski sud u Sarajevu Pružanje usluga redovnog čišćenja službenih prostorija sjedišta ugovornog organa i dislociranih odjeljenja Otvoreni ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o. Sarajevo 1.12.2015. 158.374,08 SG 99/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Radovi na uspostavi sistema video nadzora podrazumjevaju nabavku opreme video nadzora i instaliranje iste na 17 različitih lokacija na području općine Kakanj koje će pokrivati prilaze gradu, važnije objekte u gradu i van grada, saobraćajnice i raskrsnice Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 8.12.2015. 204.228,40 SG 99/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Druga faza nabavke kancelarijskog namještaja i opreme podrazumjeva nabavku radnih stolica, stolova, ormara i druge opreme koja nije obuhvaćena predhodnom nabavkom kancelarijskog namještaja. Otvoreni DSM-Trade d.o.o. Kakanj 2.12.2015. 79.931,40 SG 99/15
Radio-televizija FBiH Lot 1- Audio oprema i swičing napojne jedinice za potrebe RTVFBIH Otvoreni AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2015. 5.825,00 SG 99/15
Radio-televizija FBiH Lot 2- UPS sistem 20kVA-18kW za potrebe RTVFBIH Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 21.12.2015. 15.550,00 SG 99/15
Dom zdravlja Zenica Nabavka radova - Zamjena fasadne bravarije i nadogradnja terase prvog sprata zgrade Školskog dispanzera (JU Dom zdravlja Zenica) Otvoreni PROFIL GROUP Zenica 23.12.2015. 80.743,17 SG 99/15
Grad Zenica Lot 1- Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe Grada Zenica Otvoreni Plan Plus d.o.o. Zenica 7.12.2015. 44.708,13 SG 99/15
Grad Zenica Lot 2- Nabavka tonera ribona i ketridža za potrebe Grada Zenica Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 17.12.2015. 11.464,90 SG 99/15
Centralna banka BiH Lot 1- Usluga upgrade Oracle baze podataka i implementacija RDP remote app. rješenja Otvoreni IN2 d.o.o., IN2 d.o.o. Sarajevo, Hrvatska 8.12.2015. 38.243,43 SG 99/15
Željeznice RS a.d. Doboj Sukcesivna nabavka materijala za visokonaponsku opremu Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 3.12.2015. 191.074,60 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge redovnog godišnjeg građevinskog održavanja kruga, objekata i postrojenja u TE Tuzla za 2016 godinu Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 165.758,60 SG 99/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka 9 službenih putničkih automobila srednje klase zapremine motora ccm od 1900 do 2500 Otvoreni Porsche BH d.o.o. Sarajevo 15.12.2015. 298.923,08 SG 99/15
Služba za poslove sa strancima BiH Usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 16.12.2015. 85.516,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija patosnih površina pogonskog prostora stare HPV u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Obrt HASIĆ Visoko 21.12.2015. 48.974,90 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Uvođenje u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) mHE Botašnica, mHE Rujevica i mHE Ušće za potrebe ED Zenica Otvoreni NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o., MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo, Ilidža 21.12.2015. 54.829,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge geodetskog snimanja – Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 9.12.2015. 200.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Predmet ovog postupka je nabavka tečnih goriva, maziva i tečnosti, za vozila Podružnice Elektrodistribucija, Sarajevo – PJ Goražde, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u Planu nabavki za 2015. godinu i Planu poslovanja za 2016. godinu Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 15.12.2015. 115.000,00 SG 99/15