Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Iznos prostornog drveta u odjelu 82 PJ Donja Drinjača Otvoreni SLAJA KOMERC d.o.o Istočno Sarajevo 14.12.2015. 7.323,20 SG 99/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Sječa, izrada i izvoz ŠDS, iznos prostornog drveta i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 107 PJ Studeni Jadar - Dubnica Otvoreni SLAJA KOMERC d.o.o Istočno Sarajevo 14.12.2015. 29.814,90 SG 99/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Dodatne usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu ŠDS, izgradnji traktorskih vlaka i izgradnji premosnica u odjelu 226. PJ Gornja Velika Usora na području ŠG BORJA Teslić Pregovarački ŠG Gorje d.o.o. Žepče 11.12.2015. 17.305,35 SG 99/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Dodatni radovi na popravci i održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG BORJA Teslić Pregovarački Braća Đurić d.o.o. Teslić Teslić 11.12.2015. 26.554,55 SG 99/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na rekonstrukciji restorana društvene ishrane, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, za potrebe Š.G. Klekovača- Potoci Pregovarački SO VA - MA d.o.o. Drvar 18.12.2015. 11.132,98 SG 99/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka terenskog vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 18.12.2015. 58.833,33 SG 99/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Potrošni materijal i hemikalije za laboratoriju (reagensi, testovi, pipete i dr.) Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 14.12.2015. 45.000,00 SG 99/15
Opština Novi Grad Lot 1- Sanacija krova garaža Vatrogasnog doma u Novom Gradu i sanacija sanitarnog čvora u Vatrogasnom domu Otvoreni MB MODUL Prijedor 17.12.2015. 12.654,00 SG 99/15
Opština Novi Grad Lot 2- Sanacija sanitarnog čvora u Osnovnoj školi Branko Ćopić Donji Agići Otvoreni MB MODUL Prijedor 17.12.2015. 4.165,90 SG 99/15
Društvo za javni gradski prijevoz putnika d.o.o. Mostar Bus Lot 1- Dijelovi motora Otvoreni Produkcia d.o.o. Mostar 21.12.2015. 7.061,00 SG 99/15
Društvo za javni gradski prijevoz putnika d.o.o. Mostar Bus Lot 2- Dijelovi kvačila, kočnice i šasije Otvoreni Produkcia d.o.o. Mostar 21.12.2015. 20.592,00 SG 99/15
Društvo za javni gradski prijevoz putnika d.o.o. Mostar Bus Lot 3- Elektrodijelovi, elektronika, automatika Otvoreni Produkcia d.o.o. Mostar 21.12.2015. 15.502,00 SG 99/15
Društvo za javni gradski prijevoz putnika d.o.o. Mostar Bus Lot 4- Gumeni dijelovi i oprema Otvoreni Truck shop Banja Luka 21.12.2015. 3.018,99 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 4.617,80 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 2.160,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 4.744,80 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 4.275,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 5.896,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 6.633,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 20- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 1.890,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 21- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 2.590,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 22- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 4.480,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 23- Dezinfekciona sredstva Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.11.2015. 1.215,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 24- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 13.135,00 SG 99/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 25- Dezinfekciona sredstva Otvoreni Sors d.o.o. Banja Luka 24.11.2015. 15.184,00 SG 99/15