Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Đurđevik, Tuzla Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 1.650,19 SG 99/15
JU Osnovna škola Dubrave, Živinice Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 675,28 SG 99/15
JU Osnovna škola Višća, Živinice Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 0,01 SG 99/15
JU Osnovna škola Bašigovci, Živinice Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 705,21 SG 99/15
JU Osnovna škola Doborovci, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 393,71 SG 99/15
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.695,30 SG 99/15
JU Osnovna škola Soko, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 588,61 SG 99/15
JU Osnovna škola Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 1.252,47 SG 99/15
JU Druga osnovna škola Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 934,80 SG 99/15
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.475,29 SG 99/15
JU Mješovita srednja škola Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 4.781,33 SG 99/15
JU Osnovna škola Stjepan Polje, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 465,65 SG 99/15
JU Osnovna škola Šerići, Živinice Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 735,36 SG 99/15
JU Mješovita srednja škola Teočak Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 3.802,29 SG 99/15
JU Osnovna škola Teočak Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 790,87 SG 99/15
JU Osnovna škola Miričina, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 294,92 SG 99/15
JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 644,70 SG 99/15
JU Osnovna škola Gornja Orahovica, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 415,16 SG 99/15
JU Osnovna škola Džakule, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 1.368,82 SG 99/15
JU Osnovna škola Lukavica, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 558,17 SG 99/15
JU Osnovna škola Malešići Malešići Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 446,23 SG 99/15
JU Osnovna škola Brijesnica, Doboj-Istok Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 494,29 SG 99/15
JU Osnovna škola Klokotnica, Doboj-Istok Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 918,88 SG 99/15
JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 0,01 SG 99/15
JU Osnovna škola Sapna Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.115,59 SG 99/15