Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22 - Mliječni napitak sa dodatkom Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 3.709,40 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 23 - Povrće A Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 26.9.2014. 237.000,00 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 24 - Povrće B Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 26.9.2014. 53.350,43 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25 - Povrće C Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 28.8.2014. 25.532,48 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 30 - Biološki konzervirano povrće Otvoreni Harmen d.o.o. Tuzla 28.8.2014. 24.786,32 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 31 - Voće A Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 30.6.2014. 24.145,30 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 33 - Jezgričavo i suho koštunjičavo voće Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 3.666,67 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 36 - Čajevi Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 15.981,20 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 45 - Dijetetski proizvodi Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 807,69 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 47 - Kafa i proizvodi na bazi kafe Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 21.329,91 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 49 - Kolači Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 194,87 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 50 - Bombonski konditorski proizvodi Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 198,29 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 51 - Slana trajna peciva, kikiriki i proizvod od krompira Otvoreni PIEMONTE d.o.o. Tuzla Tuzla 30.6.2014. 140,17 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6 - Nabavka zimskih radnih odijela Otvoreni PURIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.12.2014. 133.800,00 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 47/14-P1 Nabavka dijelova za vodene duvače Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 9.10.2014. 60.253,90 SG 32/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 61/14-P1 Izgradnja solarne elektrane 250 KW Otvoreni ETMax d.o.o. Banja Luka 8.12.2014. 563.000,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zamjena dijela opreme upravljanja kuglastim zatvaračima 1 i 2 za potrebe HE Rama Otvoreni Energocontrol Zagreb d.o.o. Hrvatska 9.12.2014. 213.060,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i baždarenje brojila električne energije Otvoreni ELEKTROKONTROL HZ HB d.o.o. Čapljina Čapljina 19.11.2014. 359.949,50 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija i oblaganje nasipa kod ponora Šainovac/ II faza/ na HE Peć Mlini Otvoreni PUŠINA d.o.o. Grude 5.11.2014. 34.160,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija zatvarača na ispustu - HE Jajce I Otvoreni SOLING GROUP d.o.o., AX Soling d.o.o. Mostar, Grude 18.12.2014. 79.400,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila Otvoreni MIKRON BULJAN d.o.o. Livno Livno 27.10.2014. 18.000,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije - Teretna i radna vozila VW Crafter (vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ) Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 19.12.2014. 16.000,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje hidrauličke čistilice u Pogonu HE Jajce II Pregovarački Hans Künz GmbH, Hard - Austria Austrija 15.9.2014. 19.848,74 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Zakup stalne simetrične Internet veze na lokaciji Mostar, ulica Mile Budaka 106a - kapacitet 8 Mbps Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 22.10.2014. 10.200,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Prelijevanje donjeg vodećeg ležaja generatora u HE Jajce II Pregovarački MG SERVIS d.o.o., KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Hrvatska 22.10.2014. 32.857,94 SG 36/15