Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30 - Mlijeko Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 174.600,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31 - Jogurt i pavlaka Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 102.090,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32 - Ulje Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 17.742,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33 - Sirevi i kajmak Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 30.12.2014. 39.448,44 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34 - Sirevi (ugostiteljski) Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 96.450,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35 - Mliječni i sirni namaz Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 81.420,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36 - Smrznuta piletina Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 64.800,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37 - Smrznuta junetina i oslić Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 81.360,00 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38 - Mesne prerađevine - pileće Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 18.538,80 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39 - Mesne prerađevine - juneće i pureće Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 20.416,80 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40 - Konzervirana riba i pašteta Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.12.2014. 113.400,00 SG 28/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hladnjaka hidrauličnog ulja za PC-3000 kat.br. 95019940 kom. 2 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 59.800,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Popravka VN elektro motora dimnog ventilatora tip-A030 2-21-39-16 Y1 6000V Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 24.12.2014. 69.200,00 SG 30/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka cjepiva ALDIPETE-T (cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertutisa) Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 23.12.2014. 115.500,00 SG 30/15
Brčko Distrikt BiH Lot 1 - Sanacija klizišta u MZ Boće kod kuće Klarić Mate Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 18.020,25 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 2 - Sanacija klizišta u MZ Skakava G. Zaseok Kajkići Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 6.390,50 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 3 - Sanacija klizišta u MZ Skakava G. kod kuće Franjić Tome Pregovarački Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 26.12.2014. 76.260,78 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 4 - Sanacija klizišta u MZ Stari Rasadnik kod kuće Kovačević Mirzeta Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 4.725,00 SG 32/15
Brčko Distrikt BiH Lot 5 - Sanacija klizišta u MZ Skakav kuća Jakovljević Ante Pregovarački GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 29.12.2014. 5.608,00 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1 - Brašno i peciva Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Tuzla 30.6.2014. 314.280,34 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3 - Juneće meso Otvoreni DOLAR COMPANY d.o.o. Kalesija 30.6.2014. 307.692,31 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4 - Juneće meso sa kostima Otvoreni DOLAR COMPANY d.o.o. Kalesija 30.6.2014. 287.863,25 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5 - Teleće meso Otvoreni DOLAR COMPANY d.o.o. Kalesija 30.6.2014. 89.923,08 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13 - Svježe i termičko obrađeno mlijeko Otvoreni Noćko komerc d.o.o. Živinice Živinice 30.6.2014. 141.923,06 SG 32/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17 - Masti životinjskog porijekla Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 30.6.2014. 30.017,09 SG 32/15