Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka odlivaka za potrebe drobilane u RJ Rudnik Otvoreni MON AMIE Livnica DREAM d.o.o. Banja Luka 29.12.2014. 19.560,00 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova za Parnaby postrojenja u RJ Rudnik Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 26.12.2014. 23.178,22 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na biološkoj rekultivaciji Otvoreni Usluge d.o.o. Ugljevik Ugljevik 9.12.2014. 618.128,35 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavak organskog biocida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 10.12.2014. 86.463,00 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka aktivatora neorganskog biocida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 10.12.2014. 23.895,20 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Servisni radovi na sigurnosnom napajanju 220V DC i 220V AC i radovi na njegovom nadzornom sistemu SCADA Pregovarački KONČAR Elektronika i informatika d.d. Zagreb Hrvatska 28.11.2014. 44.255,54 SG 20/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka 1500 t soli za posipanje puteva Otvoreni BOM - IMPEKS d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.12.2014. 385.000,00 SG 22/15
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Tekuće održavanje Savskog nasipa sa rampama, Tinjski nasip lijevi i desni, kanal Tinja-Tolisa, kanal Lukavac-Brka i regulisano korito rijeke Tinje Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.5.2014. 32.628,32 SG 22/15
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Tekuće održavanje dijela kanalske mreže u sistemu Objeda Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 26.5.2014. 41.170,70 SG 22/15
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 17.4.2014. 36.455,90 SG 22/15
Opština Ilidža Izvođenje nepredviđenih radova u sklopu realizacije projekta: Nastavak izgradnje saobraćajnice uzvodno obalom rijeke željeznice od mosta Alije Izetbegovića do Ratnog mosta u naselju Sokolović Kolonija, na Ilidži - IV faza od profila P53 do P72 u dužini 236,47m Pregovarački MEVLUDIN COMMERC d.o.o. Sarajevo Ilidža 25.12.2014. 64.906,82 SG 24/15
Opština Ilidža Lot 1- Zimsko održavanje saobraćajnica zona I Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 21.8.2014. 208.993,01 SG 24/15
Opština Ilidža Lot 2- Zimsko održavanje saobraćajnica zona II Otvoreni BUCOMERC d.o.o. Kiseljak 22.8.2014. 265.468,99 SG 24/15
Opština Ilidža Lot 3- Zimsko održavanje saobraćajnica zona III Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 20.8.2014. 213.049,49 SG 24/15
Opština Ilidža Nabavka i montaža plastenika Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 3.7.2014. 259.572,69 SG 24/15
Grad Mostar Izgradnja dijela glavnih kanalizacionih kolektora Grada Mostara u skladu sa odobrenim sredstvima i projektnom dokumentacijom u trajanju od osam mjeseci. Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 29.12.2014. 1.917.211,00 SG 24/15
Grad Mostar Izvođenje zemljanih, betonskih i AB radova, u skladu sa odobrenim sredstvima i projektnom dokumentacijom Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 11.11.2014. 1.425.405,38 SG 24/15
Grad Mostar Izvođenje pripremnih i zemljanih radova, hortikulturnih radova na postavljanju betonskih briketa (galanterije) s ciljem uređenja pješačkih površina Ubrzani ograničeni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 21.11.2014. 323.966,44 SG 24/15
Grad Mostar Nabava materijala i izvođenje radova na izgradnji primarne kanalizacijske mreže u Ul. Franjevačka na potezu od Crkve do Balinovca u dužini cca 1250 m - gradsko područje Mostar - Jugozapad, prema projektnoj dokumentaciji poduzeća PZ Hercegvina d.o.o. Mostar Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 29.12.2014. 1.084.494,35 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Rezervni dijelovi aparata GE DINAMAP-PROCARE 300 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.12.2014. 10.090,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Rezervni dijelovi za monitore GE DASH-5000 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.12.2014. 908,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Rezervni dijelovi za monitor GE DINAMAP-PROCARE 300 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.12.2014. 1.070,90 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4- Rezervni dijelovi za UZ aparat GE VIVID 7 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.12.2014. 59.439,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5- Rezervni dijelovi za monitor GE Dinamap-Procare 300 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.12.2014. 3.672,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Rukavice hirurške bez talka - sterilne I Ubrzani ograničeni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 29.12.2014. 328.635,00 SG 24/15