Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 102 - Haloperidol rastvor za injekciju 5 mg/ ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 2.153,03 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 104 - Diazepam tablete 10 mg Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 25.11.2014. 421,53 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 105 - Diazepam rastvor za injekciju 10 mg/ 2 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 39.007,80 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 107 - Salbutamol aerosol 100 mcg/ doza Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 895,56 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 108 - Salbutamol rastvor za inhalaciju 5 mg/ ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 21.827,20 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 109 - Ipratropij rastvor za inhalaciju 0,025% Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 11.567,25 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 110 - Aminofilin rastvor za injekciju 250 mg/ 10 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 24.276,92 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 111 - Hlorpiramin rastvor za injekciju 20 mg/ 2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 45.657,62 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 112 - Tietilperazin rastvor za injekciju 6,5 mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 933,18 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 113 - Hloramfenikol mast za oči 10 mg/g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 431,89 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 114 - Ciprofloksacin kapi za oči 3 mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 203,27 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 115 - Tetrakain kapi za oči 0.5 % Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 1.221,48 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 116 - Nalokson rastvor za injekciju 0,4 mg/ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.11.2014. 1.363,74 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 118 - Flumazenil rastvor za injekciju 0,5 mg/ 5 ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 24.11.2014. 4.037,04 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 119 - Voda za injekcije rastvarač za par. upotrebu 10 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 5.451,35 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 120 - Voda za injekcije rastvarač za par. upotrebu 5 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 35.920,38 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 121 - Metilprednizolon pra{ak za injekciju 40 mg/ ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 304.306,92 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1 - Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO BiH za regiju Banja Luka Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 31.12.2014. 1.290,00 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2 - Vršenje usluga objavljivanja oglasa i akata za potrebe UIO BiH za regiju Sarajevo i Tuzla Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 31.12.2014. 1.264,96 SG 20/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otvoreni postupak prikupljanja ponuda za vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke škoda RC Sarajevo (vozila van garantnog roka) Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 76.202,60 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga licenciranja softvera microsoft enterprise sub- scription agreement Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 19.11.2014. 434.703,87 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge remonta hidrauličnih komponenti za bagere Otvoreni Uniflex d.o.o. Ugljevik 3.12.2014. 639.320,40 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izgradnja servisnog objekta za održavanje transportne mehanizacije Otvoreni Enikon-Gradnja d.o.o. Zvornik 9.12.2014. 1.882.337,07 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Univerzalna cijevna skela bez drvene podloge tip-imt 1569.00.000 ili ekvivalent (prilog specifikacija za komplet od 500m2) Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 3.12.2014. 31.267,68 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Montažna aluminijumska skela visine H-12mm, din 4422 nosivost 200kg/m2, skela je pokretna i sastoji se iz pet segmenata A+B+C+D+E Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 3.12.2014. 9.420,00 SG 20/15