Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 66 - Deksametazon rastvor za injekciju 4 mg/ ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 50.321,15 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 67 - Metilprednizolon pra{ak za injekciju 20 mg/ ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 112.509,12 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 69 - Ampicilin prašak za injekciju1 g Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 25.11.2014. 1.964,57 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 70 - Ampicilin prašak za injekciju 500 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.11.2014. 731,40 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 71 - Amoksicilin prašak za injekciju 1 gr Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.11.2014. 1.971,20 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 73 - Benzatin benzil penicilin prašak za injekciju 1 200 000 i.j. Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Ilidža 21.11.2014. 21.126,50 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 77 - benzilpenicilin kalijum+ prokain benzilpenicilin prašak za injekciju 800 000 i.j. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 215.094,36 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 78 - Ceftriakson prašak za injekciju 1 g Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 5.698,75 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 81 - Linkomicin rastvor za injekciju 600 mg/ 2 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 21.343,03 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 82 - Gentamicin rastvor za injekciju 120 mg/ 2 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 27.706,91 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 83 - Gentamicin rastvor za injekciju 40 mg/2 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.11.2014. 38.809,21 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 84 - Gentamicin rastvor za injekciju 80 mg/ 2 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 46.214,35 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 85 - Diklofenak rastvor za injekciju 75 mg/ 3 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 70.827,27 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 86 - Ketoprofen rastvor za injekciju 100 mg/ 2ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 54.216,06 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 87 - Lidokain rastvor za injekciju 1% Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 1.762,80 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 88 - Lidokain rastvor za injekciju 2% Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 3.610,50 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 89 - Lidokain,adrenalin rastvor za injekciju (40+0,025) mg/2 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.11.2014. 60.730,50 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 90 - Morfin rastvor za injekciju 20 mg/ ml Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 25.11.2014. 3.157,47 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 91 - Tramadol rastvor za injekciju 100 mg/ 2 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 6.682,92 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 92 - Tramadol rastvor za injekciju 50 mg/ ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 7.053,38 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 94 - Metamizol rastvor za injekciju 2,5 g/ 5 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 22.489,08 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 96 - Paracetamol supozitorije 200 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 2.12.2014. 4.336,40 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 98 - Fenobarbiton pra{ak za injekciju 220 mg/2 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 1.987,25 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 100 - Hlorpromazin rastvor za injekciju 50 mg/ 2 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.11.2014. 975,20 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 101 - Flufenazin rastvor za injekciju 25 mg/ ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.11.2014. 193.964,37 SG 20/15