Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo pravde BiH Sukcesivna nabavka tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate za potrebe Ministarstva pravde BiH; Sukcesivna nabavka uredskog materijala za potrebe Ministarstva pravde BiH Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2012. 56.945,87 Službeni glasnik BiH 7/12
Grad Banja Luka Izvošenje nepredviđenih radova na sanaciji Mjesnih kancelarija Bronzani Majdan, Karanovac i Krupa na Vrbasu Pregovarački Šipad inženjering Banja Luka 16.1.2012. 5.412,05 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Poslužitelji i oprema za proširenje postojećeg sustava za pohranu podataka Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 18.1.2012. 193.400,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području ZHŽ, HNŽ,HBŽ Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 12.996,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području SK, BPK, SBŽ Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 12.996,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Nabavka goriva, lož ulja i ostalih sredstava za potrebe Općinskog organa uprave Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 23.1.2012. 122.543,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Novo Sarajevo Nabavka aparata za zaštitu prostora sa CO2 bočicom koji su namijenjeni za gašenje požara klase A, B i C, te elektrouređaja pod naponom do 1000 V s udaljenosti veće od 1m Otvoreni Vatrosprem d.o.o. Tuzla 13.1.2012. 40.400,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Novo Sarajevo Sukcesivna nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 51.827,20 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka novih terenskih motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 50.994,87 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka konja za vuču Otvoreni STANIŠIĆ d.o.o. Previja Ribnik 17.1.2012. 124.920,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Unutrašnja adaptacija i sanacija prostorija objekta restorana društvene ishrane Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 18.1.2012. 88.382,83 Službeni glasnik BiH 7/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih količina goriva i maziva Pregovarački Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 24.1.2012. 18.891,74 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Demontaža stare stolarije i nabavka i ugradnja nove PVC stolarije na objektu CJB Trebinje Otvoreni EHTA-R d.o.o. Derventa 18.1.2012. 77.217,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Radovi na izgradnji autoradionice za potrebe CJB Trebinje u Trebinju Otvoreni Građevinar d.o.o. Ljubinje 20.1.2012. 34.665,34 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka putničkih motornih vozila, oblik karoserije - limuzina, pogonsko gorivo dizel, zapremine motora od 1965 do 1970 ccm, snage motora od 100 do 105 kW, broj vrata 4, boja crna metalik Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 17.1.2012. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JU Univerzitet u Tuzli Servis kopir aparata u objektima Univerziteta do 31.12.2012. godine Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 10.1.2012. 14.530,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Služba za zajedničke poslove ZDK Ugovor o sukcesivnoj isporuci prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja Zeničko-dobojskog kantona u ponovljenom postupku Otvoreni TD Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 12.1.2012. 52.977,43 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sukcesivna isporuka jednokratnih parking kartica i kartica za čišćenje za parking sistem SIEMENS Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 12.1.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge izrade projektne Master specifikacije i predmjera radova za potrebe izrade tenderske dokumentacije za proširenje Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo Pregovarački Netherlands Airport Consultants BV Holandija 16.1.2012. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka distributivnih energetskih transformatora Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.1.2012. 108.056,10 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka provodnog materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 18.1.2012. 78.367,70 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka provodnog materijala Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.1.2012. 153.880,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Iskopi za potrebe RJ Elektro-Trebinje Trebinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 11.1.2012. 29.240,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka goriva za potrebe preduzeća i radnih jedinica Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.1.2012. 43.410,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Servisiranje i održavanje klima Otvoreni Fakom d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 17.948,72 Službeni glasnik BiH 7/12