Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14: Ugovor o nabavci citostatika Tamoksifen (tbl,10 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.12.2010. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka malog specijalnog vozila za sakupljanje smeća Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 3.12.2010. 125.356,14 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistriuciji Mostar Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 17.12.2010. 89.650,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka opreme i izvođenje usluga za proširenje postojećih sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) učinskim linijskim rastavljačima (ULR) i trafostanicama (TS) 10/0,4 kV sa MODBUS/MDLC komunikacionim protokolom Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 186.707,42 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i ugradnja optičkih kablova u TE Tuzla Otvoreni Amned d.o.o. Tuzla Tuzla 29.11.2010. 27.146,51 Službeni glasnik BiH 1/11
Željeznice RS a.d. Doboj Kupoprodaja rezervnih dijelova za putnička kola Otvoreni GIG INŽENJERING d.o.o. Kneževo 28.12.2010. 88.471,70 Službeni glasnik BiH 1/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka limova i čelika za lokomotive, putnička i teretna kola Otvoreni MILCO d.o.o. Trn-Laktaši Laktaši 27.12.2010. 343.445,63 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala Ograničeni Himex-trgovina d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.8.2010. 1.438.428,18 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Prehrambeni proizvodi i sredstva za ličnu higijenu Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 18.8.2010. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka (uključujući istovar) donacije ogrijeva Otvoreni Drvosječa d.o.o. Sarajevo 8.10.2010. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: PMMA tvrda intraokularna leća (IOL) ECCE Implataciju - konsignacija Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.11.2010. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Visokoelastična sredstva za intraokularne leće (IOL) - konsignacija Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.11.2010. 41.175,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Savitljiva (foldable) sočiva za implantaciju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.11.2010. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4 Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.11.2010. 32.822,64 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i ugradnja dizel električnog agregata Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 64.516,00 Službeni glasnik BiH 1/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen i Renault Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2010. 143.377,84 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Lot 1: Nabava, isporuka i montaža namještaja (uredi, spavaće sobe, kantina, kuhinjski namještaj i oprema, školski namještaj) Otvoreni TOPSPORT d.o.o. Bijeljina Bijeljina 30.12.2010. 14.669,46 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Lot 2: Nabava, isporuka i montaža namještaja (uredi, spavaće sobe, kantina, kuhinjski namještaj i oprema, školski namještaj) Otvoreni TOPSPORT d.o.o. Bijeljina Bijeljina 30.12.2010. 12.912,12 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Lot 3: Nabava, isporuka i montaža namještaja (uredi, spavaće sobe, kantina, kuhinjski namještaj i oprema, školski namještaj) Otvoreni TOPSPORT d.o.o. Bijeljina Bijeljina 30.12.2010. 87.691,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Lot 4: Nabava, isporuka i montaža namještaja (uredi, spavaće sobe, kantina, kuhinjski namještaj i oprema, školski namještaj) Otvoreni TOPSPORT d.o.o. Bijeljina Bijeljina 30.12.2010. 7.113,60 Službeni glasnik BiH 1/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Isporuka EMING aparata 5 kanalni Otvoreni Mediline d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 69.462,90 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 1: Monovolumen kom. 3 Otvoreni C-Auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 106.236,23 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 3: Putničko vozilo sa minimalno 6 sjedišta kom. 1 Otvoreni C-Auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 44.227,66 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 4: Putnički kombi 8+1 sa većim tovarnim prostorom kom. 3 Otvoreni C-Auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 156.380,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Radio televizija Republike Srpske Lot 5: Putnički kombi 8+1 sa odvojenim sjedištima kom. 1 Otvoreni C-Auto d.o.o. Banja Luka 1.12.2010. 55.782,08 Službeni glasnik BiH 1/11