Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Novinska agencija Republike Srpske SRNA Pregovarački Novinska agencija Republike Srpske SRNA a.d Bijeljina 30.12.2011. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Usluga generalnog servisa vijesti Pregovarački JU Federalna novinska agencija FENA Sarajevo 6.12.2011. 3.600,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Ugovor o isporuci putničkog kombi vozila za prevoz ljudi i tereta - 1 komad Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 24.08.2011. 44.147,70 Službeni glasnik BiH 34/12
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 42.511,51 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 61.388,41 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 37.443,12 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 32.018,85 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 43.169,57 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 9.485,15 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 26.105,14 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 8.082,30 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 7.393,67 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 16: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 3.463,79 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 18: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 354,29 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Banjaluka, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 34.188,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Doboj, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.11.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 4: Prijedor, nabavka goriva Otvoreni NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.11.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 5: Mrkonjić Grad, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.11.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 6: Bijeljina, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 7: Zvornik, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 8: Foča, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 8.547,01 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 9: Trebinje, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 10: Nevesinje, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 11: Sokolac, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 12: Istočno Sarajevo, nabavka goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 26.12.2011. 2.564,09 Službeni glasnik BiH 43/12