Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenja radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Sanski Most, GJ Grmeč-Palanka, odjel 51 - lot 13 Otvoreni ČELEBIJA d.o.o. Sanski Most 26.12.2011. 101.892,87 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Sanski Most, GJ Grmeč-Palanka, odjel 116 - lot 14 Otvoreni HOR-AL d.o.o. Sanski Most 26.12.2011. 133.256,36 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Sanski Most, GJ Grmeč-Palanka, odjel 39, trak.zona I - lot 15 Otvoreni ŠUMARSTVO MUJANIĆ d.o.o Bihać Bihać 26.12.2011. 80.834,53 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šuamrija Sanski Most, GJ Grmeč-Palanka, odjel 39 trak.zona II - lot 16 Otvoreni ŠUMARSTVO MUJANIĆ d.o.o Bihać Bihać 26.12.2011. 20.616,85 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Cazin, GJ Gata, odjel 30 - lot 17 Otvoreni BONITA d.o.o. Cazin Cazin 26.12.2011. 56.227,90 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza u Podružnici Šumarija Ključ, GJ Šiša-Palež, odjel 118/1 - lot 20 Otvoreni JELA-KOZARA d.o.o. Ključ Ključ 26.12.2011. 24.911,80 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza u Podružnici Šuamrija Ključ, GJ Šiša-Palež, odjel 94/1 - lot 22 Otvoreni JELA-KOZARA d.o.o. Ključ Ključ 26.12.2011. 77.737,39 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Ljubinje Ljubinje Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 1.12.2011. 4.069,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka građevinskog materijala za potrebe radne jedinice Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 21.12.2011. 15.673,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka građevinskog materijala za potrebe radne jedinice Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 21.12.2011. 10.217,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka građevinskog materijala za potrebe radne jedinice Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 21.12.2011. 6.276,67 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor, odjel 90 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 30.12.2011. 81.940,14 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor odjel 91 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 30.12.2011. 56.092,24 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor odjel 92 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 30.12.2011. 113.947,32 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor odjel 120 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 30.12.2011. 89.926,64 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Kozarska Dubica odjel 17/1 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 85.333,95 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Kozarska-Dubica odjel 17/2 Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 42.520,88 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Kozarska-Dubica odjel 57 Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 56.817,19 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 58 P.J. Kozara Mlječanica Otvoreni SINGER SPEKTAL d.o.o. Prijedor 30.12.2011. 71.215,88 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 59 P.J. Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 57.661,95 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 60 P.J. Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 73.550,35 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradanja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 7 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.12.2011. 89.688,64 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 8 P.J. Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 30.12.2011. 94.303,76 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka izgradnja premosnica, Š.U. Novi Grad odjel 63/1 P.J. Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Prijedor Prijedor 30.12.2011. 52.163,84 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgadnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Novi Grad odjel 63/2 P.J. Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Prijedor Prijedor 30.12.2011. 120.175,50 Službeni glasnik BiH 29/12