Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova dizel-električnog agregata SDMO X1100K za Novu fabriku vode Otvoreni Mep d.o.o. Hrvatska 30.12.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Servisiranje i popravka službenih vozila Otvoreni CENTAR GROZDANOVIĆ d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka kompjuterskog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.12.2011. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Rezervni dijelovi za motornu pilu ESNO Otvoreni ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 14.12.2011. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Rezervni dijelovi za motrnu pilu HUSQVARNA Otvoreni AGROKOM ZIS d.o.o. Sokolac Sokolac 14.12.2011. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Dom zdravlja Žepče Nabavka goriva i maziva za vozila Doma zdravlja sa stacionarom Žepče u 2011. i 2012. godini Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 28.12.2011. 47.964,10 Službeni glasnik BiH 19/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa i izrada ŠDS, primicanje, izvoz i iznos ŠDS, izrada i sanacija traktorskih vlaka u Odjelu 29 P.J. Tišča Otvoreni Vučija Luka d.o.o. Istočno Sarajevo 7.12.2011. 149.323,90 Službeni glasnik BiH 19/12
Općinski sud u Travniku Aneks ugovora o izvođenju dodatnih radova Pregovarački BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 12.10.2011. 48.093,32 Službeni glasnik BiH 23/12
Općinski sud u Travniku Aneks ugovora o izvođenju dodatnih radova instalacija grijanja Pregovarački Unis-energetika d.o.o. Sarajevo 25.10.2011. 12.060,36 Službeni glasnik BiH 23/12
Općinski sud u Travniku Izvođenje radova na pretvaranju tavanskih prostorija u uredske/kancelarijske Općinskog suda u Travniku Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 8.7.2011. 168.193,33 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Gartner licence Pregovarački Gartner Ireland Limited Irska 22.12.2011. 44.201,76 Službeni glasnik BiH 25/12
Centralna banka BiH Lot 1: Serveri i prateća oprema Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2011. 17.324,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 2: Storage Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 28.12.2011. 24.004,96 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 3: Software - licence Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.12.2011. 90.187,37 Službeni glasnik BiH 27/12
Grad Banja Luka Lot 1: Namještaj i pomoćni elementi za vrtić Kolibri Otvoreni NOVA DI VRBAS d.o.o. Banjaluka Banja Luka 29.12.2011. 788.019,38 Službeni glasnik BiH 29/12
Grad Banja Luka Lot 2: Didaktička sredstva, pomagala, rekviziti, igračke za vrtić Kolibri Otvoreni Regoč d.o.o. Hrvatska 29.12.2011. 49.937,79 Službeni glasnik BiH 29/12
Grad Banja Luka Rušenje i uklanjanje bespravno sagrađenih objekata i vanredne intervencije inspekcije Otvoreni Bunić kompani d.o.o. Banja Luka 8.12.2011. 1.200.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Grad Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za automate na parkinzima 89 komada, te za uređaje za automatsku naplatu parkiranja u javnoj garaži u Aleji svetog Save - blok D Pregovarački Siemens d.o.o. Banja Luka 13.9.2011. 59.783,28 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2: Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Bihać, GJ Risovac-Krupa odjel 155 Otvoreni KH-JAVOR d.o.o Bihać 30.12.2011. 65.249,68 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6: Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Bos.Petrovac, GJ Grmeč-Krnjeuša, odjel 33/2 Otvoreni MAHOVINA d.o.o. Bosanski Petrovac 28.12.2011. 89.734,86 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Bos.Petrovac, GJ Osje~enica-Bos.Petrovac, odjel 20 - lot 8 Otvoreni LAPIĆ d.o.o. Bosanski Petrovac 26.12.2011. 203.527,58 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenja radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Bos.Petrovac, GJ Osje~enica-Bos.Petrovac, odjel 79 - lot 9 Otvoreni LAPIĆ d.o.o. Bosanski Petrovac 26.12.2011. 38.128,67 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Bos.Petrovac, GJ Osječenica-Bos.Petrovac, odjel 30 - lot 10 Otvoreni MAHOVINA d.o.o. Bosanski Petrovac 28.12.2011. 80.661,58 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenja radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šuamrija Bos.Petrovac, GJ Grmeč-Krmnjeuša, odjel 22/2 - lot 11 Otvoreni MELE COMPANY d.o.o. Bosanski Petrovac 26.12.2011. 56.657,77 Službeni glasnik BiH 29/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Izvršenje radova sječe-izvoza-iznosa u Podružnici Šumarija Sanski Most, GJ Čelić-KOs, odjel 40/2 - lot 12 Otvoreni ČELEBIJA d.o.o. Sanski Most 26.12.2011. 49.805,69 Službeni glasnik BiH 29/12