Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 480: Diazepam 10 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 6.258,12 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 481: Diazepam 10 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 340,35 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 482: Diazepam 5 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 768,47 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 484: Midazolam 15 mg. amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 55.128,21 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 485: Midazolam 15 mg. tbl. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 580,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 486: Alprazolam 0,25 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 558,98 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 487: Nitrazepam 5 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.355,73 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 488: Flurazepam 30 mg. caps., 15 mg. caps. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2013. 4.081,20 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 489: Zolpidem 5 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.163,08 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 490: Zolpidem 10 mg. tbl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.435,90 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 491: Maprotilin 25 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 207,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 492: Fluoxetin 20 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.928,21 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 493: Paroxetin 20 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 3.366,16 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 494: Piracetam 12 gr/250 ml. inf. Boč. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2013. 73.888,89 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 495: Piracetam 400 mg. caps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.757,27 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 496: Piracetam 800 mg. tbl. Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 660,51 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 497: Piracetam + cinarazin 400 mg.+25 mg. cps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 20,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 499: Sertralin 50 mg . tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 780,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 500: Sertralin 100 mg.tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 18,88 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 501: Neostigmin 0,5 mg/ml. amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 68.803,42 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 503: Cinarizin 75 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 197,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 504: Betahistin 24 mg. tbl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 53,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 508: Efedrin 0,5% nazal sol., 1 % nazal sol Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.225,65 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 509: Salbutamol 5 mg/ ml sol. za inhaliranje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 278,57 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 514: Ciclesonid 160ug inhaler Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 3.213,42 Službeni glasnik BiH 68/14