Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 360: Ciklofosfamid 500 mg. amp., 200 mg. amp., 50 mg. Amp Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 4.042,74 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 361: Metotrexat 50 mg. amp., 25 mg subcutane amp., 2,5 mg tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.384,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 362: Rituximab 500 mg. amp., 100 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 330.882,91 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 363: Adalimumab 40 mg/0,8 ml otopina za inj. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 43.142,57 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 364: Tocilizumab 400 mg/20 ml. konc. za rastvor za infuziju, 200 mg/10 ml. konc. za rastvor za infuziju, 80 mg/4 ml. konc za rastvor za infuziju Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 28.130,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 365: Bevacizumab 100 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 7.268,64 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 366: Busulfan 2 mg. tbl. Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 23.700,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 368: Procarbazin 50mg. caps. Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 8.390,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 369: Ciklosporin Neoral 100 mg/ml. 50 ml. Sol Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 68.055,56 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 370: Ciklosporin caps. 25 mg., caps. 50 mg., caps. 100 Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 284,83 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 372: Mikofenolat -mofetil 250 mg. caps. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 4.633,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 373: Mikofenolat -mofetil 500 mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 7.427,01 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 374: Mikofenolna kiselina 360 mg. tbl. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 3.965,82 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 375: Tacrolimus 1 mg. Tbl Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 420,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 377: Infliximab 100 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 4.869,05 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 378: Azatioprin 50 mg. tbl. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 384,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 379: Filgrastim 30 mio amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 380: Interferon Beta 1 b 0,3 mg amp. (9,6 mio IE) pak. a 15 Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 5.344,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 381: Antitimocitni imunoglobulin rabbit 100mg/5ml.amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2013. 78.011,12 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 383: Diclofenac 75 mg.amp Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 3.061,54 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 385: Diclofenac 50 mg.tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.158,12 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 386: Diclofenac 50 mg.supp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 1.193,17 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 387: Lornoksikam prašak i otapalo za otop.za inj.8 mg. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.564,53 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 388: Meloksikam 15 mg/1,5ml inj. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 1.040,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 389: Ketoprofen 100 mg.amp Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 303,21 Službeni glasnik BiH 68/14