Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 326: Fluconazol 50mg. caps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 504,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 327: Fluconazol 100 mg. caps Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 3.531,48 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 329: Vorikonazol 200 mg. prašak za otopinu za infuziju, tbl. 50mg., tbl. 200 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 58.485,79 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 330: Caspofungin 70 mg. amp., 50 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 67.952,08 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 331: Rifampicin 300 mg. tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 746,16 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 332: Rifampicin i/v 600 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 2.343,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 333: Linezolid 2 mg./ml. Infuz. 300 ml. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 6.985,36 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 334: Aciklovir 250 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 27.165,99 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 335: Aciklovir 200 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.044,11 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 336: Aciklovir 400 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.487,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 337: Valganciklovir 450 mg. tbl. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 23.740,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 338: Ganciklovir 500 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 9.123,60 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 340: Lopinavir + Ritonavir 200 mg. + 50 mg. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 5.600,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 345: Efavirenz 600 mg.caps Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 6.292,70 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 349: Tetanus antitoxin 0,5 ml. Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 8.547,01 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 350: Imunoglobulin humani antitetanični 250 i.j. Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 13.931,63 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 351: Imunoglobulin humani i/v 2,5 gr. Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 76.160,69 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 352: Imunoglobulin humani i/v 5 gr Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 266.562,40 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 353: Imunoglobulin humani i/v 10 gr. Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 22.847,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 354: Hepatitis B imunoglobulin 180 i.j., 250 i.j. ,540 i.j. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 5.127,14 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 355: Cjepivo protiv hepatitisa B doza za odrasle Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 3.010,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 356: Antitoksin za otrov europskih zmija - pojedinačna doza Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 4.300,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 357: Humani serum proteini - izotonična 5 % sol. 50 ml. bočice Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 19.044,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 358: Humani citomegalovirusni imunoglobulin i/v ml. amp. (1000 IU) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 3.750,22 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 359: Humani varičela zoster imunoglobulin i/v 20 ml. amp. (500 IU) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 4.101,76 Službeni glasnik BiH 68/14