Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 298: Linkomicin 600 mg. amp., 500mg. caps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 5.640,69 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 299: Klindamicin amp. 300 mg., caps. 300 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.045,30 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 300: Gentamicin 120 mg. Amp Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 4.546,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 301: Gentamicin 80 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 4.400,69 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 302: Amikacin 500 mg. amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 19.858,98 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 303: Amikacin 100 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 155,56 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 304: Tobramicin 80 mg. amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 52.829,49 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 305: Tobramicin 300mg/4ml otopina za atomizator (56 spremnika s 4 ml) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 9.065,39 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 307: Moksifloksacin 400 mg. tbl., 400 mg. infuz. bočice Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 18.492,88 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 308: Levofloksacin i/v 500 mg. amp., 500 mg. Tbl Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 20.380,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 309: Ciprofloxacin 100 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 26.600,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 310: Ciprofloxacin 500 mg. Tbl Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 9.264,96 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 311: Ciprofloxacin 250mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 136,80 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 312: Norfloxacin 400 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.606,84 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 313: Piperacilin +Tazobactam 4 gr. +500 mg.amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 4.447,57 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 314: Nitrofurantion 50 mg. tbl. Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 1.500,30 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 315: Nitrofurantion 25 mg/5 ml. sirup (susp) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 458,21 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 316: Vankomicin 1 gr. amp Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 61.422,91 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 317: Vankomicin 500 mg. Amp Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 11.144,11 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 318: Vankomicin enerocaps 250 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 7.448,72 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 319: Colstimate natrium 1 000 000 i.u. prašak za soluciju za injekcije, 2 000 000 i.u. prašak za soluciju za injekcije Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 4.100,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 321: Mtronidazol 500 mg/100ml Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 322: Metronidazol 250 mg. tbl, 500 mg tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 6.324,71 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 323: Amphotericin B 50 mg. amp., B 100 mg. amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 39.584,06 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 325: Fluconazol 200 mg/100 ml. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 5.687,42 Službeni glasnik BiH 68/14