Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Smještaj u hotelima sa 5*(I kategorija), u 1/1 sobama Otvoreni REISEBURO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.6.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Smještaj u hotelima sa 3* (III kat.), u 1/1 sobama,- Prevoza (avionom) Otvoreni REISEBURO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.6.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Obezbjeđivanje avio-karate za različite destinacije u svijetu Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 12.6.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pružanje telekomunikacionih usluga za potrebe ZP RiTE Gacko, a.d. Gacko u 2013. godini Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 31.12.2012. 220.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih rezervnih dijelova,repromaterijala i usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje bagera PC-450 i PC-2000,buldozera 475A i D155AX-6 i utovarivača 700W,iz proizvodnog programa COMATSU Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka repromaterijala za potrebe Odsjeka za molekularnu imunogenetiku i Centra za tkivnu tipizaciju Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 23.7.2012. 41.752,80 Službeni glasnik BiH 16/13
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji sjeverne tribine Gradskog stadiona u Banjaluci Pregovarački GP VRANICA BL d.o.o. Banjaluka Banja Luka 31.12.2012. 98.996,29 Službeni glasnik BiH 18/13
Opština Stari Grad Sarajevo Kancelarijski materijal Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 27.12.2012. 22.629,39 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Asfaltiranje puta u Stjepićima, MZ Vitanovići u Stjepićima, MZ Vitanovići Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 6.415,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nastavak izgradnje asfaltnog puta u Drenovi, MZ M.Polje Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 46.043,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nastavak asfaltiranja puta Poljaci-Blaževac (Podbara) Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 49.236,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nastavak asfaltiranja puta pored groblja u MZ Laništa Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 53.255,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5:Odvodnja površinskih voda s lokalnog asfaltnog puta u naselju Polje u MZ Vitanovići Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 27.12.2012. 2.440,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Završetak asfaltiranja ulice Podbara u MZ Krepšić 1 Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 13.779,60 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Nastavak asfaltiranja puta Smail brdo - groblje - Milan, u MZ Grbavica Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 22.717,95 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Asfaltiranje puta Kršići MZ Jagodnjak Otvoreni GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 27.12.2012. 8.415,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Popravka mosta na rijeci Tinji kod Bajića-Petrovi, MZ Poljaci Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 27.12.2012. 10.091,70 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Nastavak izgradnje trotoara uz R-460 MZ Bukvik Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 27.12.2012. 33.169,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Nastavak izg. pješačke staze kroz Dubrave od raskrižja prema Ceriku Otvoreni GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 27.12.2012. 34.166,75 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Rek. kolovoza na putu Bijela -G.Skakava od skretanja za G.Skakavu Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 43.364,75 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Nastavak rekon. puta u zaseoku Bošnjakovići, MZ Seonjaci Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 21.785,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Rekonstrukcija puta prema pritvorskoj jedinici u MZ G.Rahić Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 70.900,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Nastavak asfaltiranja puta prema pravoslavnom groblju u MZ Bijela Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 32.890,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Asfaltiranje puta u zaseoku Lastrići u MZ Bijela Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 27.12.2012. 20.605,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Izgradnja trotoara centar-elektrana u MZ Gornji Rahić Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 27.12.2012. 35.945,10 Službeni glasnik BiH 18/13