Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 271: Amoxicilin+Klavunska kis. 625 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 13.210,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 272: Amoxicilin+Klavunska kis. 312,5 mg/5ml. sirup (susp.) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 986,20 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 273: Cefalexin 500 mg. caps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.319,66 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 274: Cefuroxim - natrijum 750mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 3.169,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 275: Cefuroxim-Axetil 500 mg. tbl., 250 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 891,07 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 277: Cefotaxim 1 gr. amp. Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 278: Ceftazidim 1 gr. amp., 500 mg amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 11.541,97 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 279: Ceftriaxon 1 gr. amp. prašak za otopinu za injekciju za i/m i i/v primjenu Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 48.387,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 280: Cefixim 400 mg. tbl., 10 mg/5ml. susp. 100 ml. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 10.979,96 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 282: Cefepim 1 gr. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 15.640,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 283: Cefepim 2 gr. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 17.227,01 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 284: Cefazolin 1 gr. amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 38.051,28 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 285: Imipenem+Cilastin 500+500 mg. amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 147.008,55 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 286: Meropenem 1 gr. amp., 500mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 123.330,69 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 287: Ertapenem 1 gr. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 19.650,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 288: Sulfametoxazol+Trimetoprim 480 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 8.290,60 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 289: Sulfametoxazol+Trimetoprim 480 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 2.969,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 290: Sulfametoxazol+trimetoprim 240 mg/5 ml. Sirup Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 195,56 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 291: Eritromicin 500 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 657,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 292: Eritromicin 250 mg. caps. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 206,84 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 293: Azitromicin sirup 4 % 20 ml. Forte Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 676,93 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 294: Azitromicin 500 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 2.442,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 295: Klaritromicin 500 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 7.414,53 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 296: Klaritromicin 500 mg. tbl. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 916,93 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 297: Midikamicin 400mg. tbl., 175 mg/5ml. Sirup Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.140,30 Službeni glasnik BiH 68/14