Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 241: Carboprost 0,25 mg.amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 7.369,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 242: Dinoproston 0,5mg./3gr. Gel Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 16.705,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 243: Somatropin 5 mg. pen set, 10 mg. pen set Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 179.550,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 244: Desmopresin nasal sprej 0,1 mg/ml., 4 mcg/ml.amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 2.770,09 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 245: Oxitocin 5 i.j. amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 914,53 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 246: Oxitocin 10 i.j. Amp Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 5.128,21 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 249: Dexametason 4 mg. amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 10.769,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 250: Metilprednizolon 16 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 2.188,04 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 251: Metilprednizolon acetat 40 mg.amp. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 213,68 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 252: Metilprednizolon sukcinat 40 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 77.483,77 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 254: Metilprednizolon sukcinat 500 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 14.095,65 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 255: Prednizolon 5 mg. tbl. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.692,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 256: Hidrokortizon 10 mg. tbl., 100 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 46.651,19 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 258: Glukagon 1 mg. amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.054,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 259: Doxicilin 100 mg. tbl. Caps Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 622,65 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 260: Chloramphenicol 1 gr. amp. Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 3.595,09 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 261: Ampicilin 1000 mg. amp. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2013. 8.256,42 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 262: Ampicilin 500 mg. caps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 2.046,16 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 263: Ampicilin 250mg/5 ml. sirup (susp) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 511,03 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 265: Amoxicilin 500 mg. caps. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.385,90 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 266: Amoxicilin 250 mg. /5 ml. sirup. (susp.) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 274,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 267: Benzilpencilin 1 mega amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 23.846,16 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 268: Benzilpencilin+procainbenzilpencilin 800.000 amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 2.364,11 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 269: Cloxacilin 1 gr. amp. Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 12.410,09 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 270: Amoxicilin +Klavuanska kis. 1,2 gr. amp. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 94.194,88 Službeni glasnik BiH 68/14