Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Rekonstrukcija NN mreže B. Polje uz glavni put Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 28.12.2012. 14.455,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Rekonstrukcija NN mreže u MZ Bijela Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 28.12.2012. 4.651,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Postavljanje javne rasvjete u MZ Popovo Polje Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 28.12.2012. 7.058,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Izgradnja javne rasvjete u ulici Klosterska Otvoreni Elmont d.o.o. Bijeljina 28.12.2012. 25.060,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 24: Izgradnja javne rasvjete, Bosnin soliter Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 28.12.2012. 4.230,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga: Analiza vode za piće u 2013. godini Pregovarački JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sarajevo 13.12.2012. 41.212,50 Službeni glasnik BiH 10/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluga promotivnih aktivnosti Lutrije RS preko TV kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni Direct media d.o.o. Banja Luka 20.12.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluga promotivnih aktivnosti Lutrije RS preko radio stanica kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni Direct media d.o.o. Banja Luka 20.12.2012. 10,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Radio-televizija FBiH Usluge prevoza u Javnom gradskom saobraćaju u Kantonu Sarajevo Pregovarački KJKP GRAS Sarajevo 28.12.2012. 180.964,13 Službeni glasnik BiH 10/13
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka glavnih hidrauličnih pumpi bagera Terex RH 120E Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 13.12.2012. 77.292,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Helikopterski servis RS Remont helikoptera Pregovarački IKAR a.d. Laktaši 31.12.2012. 469.514,05 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Posušje Dogradnja Doma zdravlja Posušje Otvoreni MRVELJI d.o.o. Posušje 23.5.2012. 155.487,50 Službeni glasnik BiH 10/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Depozitni i transakcijski račun (dva odvojena računa) Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Transakcijski račun - Primarna zdravstvena zaštita Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Transakcijski račun - Bolnička zdravstvena zaštita Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 5: Transakcijski račun - Ortopedska i ostala pomagala Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 6: Transakcijski račun - Stručna služba Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 10: Transakcijski račun - Račun rezervi Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće i korektivno održavanje opreme na IIBTO i DTD sistemu u toku dnevne smjene i smjenskom radu Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 75.392,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje DTD sistemima u RJ Rudnik Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 50.046,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje sistema dopreme uglja i pomoćnih objekata za period od 01.01.2013.godine do okončanja Otvorenog postupka,a najkasnije do 31.03.2013.godine Pregovarački TERMOGRADING d.o.o. Gacko 31.12.2012. 218.832,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Usluge administriranja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 13.9.2012. 86.940,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka smart kartica, čitača i štampača Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 36.708,43 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Softver za upravljanje smart karticama Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 33.966,20 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: HSM modul Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 12.12.2012. 84.046,51 Službeni glasnik BiH 12/13