Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 180: Spironolakton 50 mg. tbl. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 923,08 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 181: Spironolakton 100 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 833,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 182: Polikrezulen + Cinhokain mast, supp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.507,87 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 183: Heparin + Dexpanthenol + Alantoin 50.000 gel Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 17.649,58 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 184: Heparin gel (krema) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 465,41 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 185: Metoprolol 5 mg.amp. Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.176,84 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 186: Metoprolol 5 mg. tbl. 100 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.755,48 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 187: Bisoprolol 5 mg. tbl., 10 mg. tbl. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 598,30 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 189: Esmolol 100 mg.amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 3.520,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 192: Adenozin 6 mg. amp. Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2013. 1.786,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 193: Ajmalin 50 mg. amp. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 808,98 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 196: Amlodipin 5 mg.tbl., 10 mg.tbl. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 741,89 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 197: Nimodipin 30 mg.tbl., 10 mg/50 ml. Inf Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 26.175,30 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 198: Verapimil 5 mg.amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 1.033,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 199: Verapimil 40 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 278,47 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 200: Verapimil 80mg.tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 510,77 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 201: Diltiazem 60 mg.tbl., 90 mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 294,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 204: Enapril 10 mg. tbl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 187,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 205: Enapril + Hidrhlorotiazid tbl. (10+25) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 384,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 206: Enapril + Hidrohlorotiazid tbl. (20+12,5) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 717,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 207: Lizinopril 10 mg. Tbl Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.666,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 208: Lizinopril 5 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 769,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 209: Lizinopril + Hidrohlorotiazid tbl. (10+12,5) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 470,77 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 210: Lizinopril +Hidrohlorotiazid tbl. (20+12,5) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 320,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 211: Trandopril 0,5 mg. tbl., 2 mg.tbl. Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 2.371,47 Službeni glasnik BiH 68/14