Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 147: Propafenon 70 mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 752,83 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 148: Propafenon 150 mg tbl, 300 mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 42,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 149: Amiodaron 150mg. amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 9.916,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 150: Amiodaron 200 mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 1.548,72 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 151: Dobutamin 250 mg. amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 79.444,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 152: Dopamin 50 mg. amp. Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 5.224,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 153: Dopamin 200 mg. amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 11.092,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 154: Epinefrin (Adrenalin) amp. 1mg/ml sc.im.iv Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 4.410,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 155: Norepinephrin (Noradrenalin) 1 ml. amp., 25 ml. amp. Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.786,71 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 156: Phenylephrin (Neosynephrin) 1 % 1 ml. amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 3.692,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 158: Levoimendan 2,5 mg/ml a 5 ml. i/v amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 8.824,49 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 159: Natrij nitroprusid 50mg. amp. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 4.051,97 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 160: Gliceroltrinitrat 5 mg.amp., 50 mg. amp. Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.090,60 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 165: Izosorbitmononitrat 40 mg. retard caps., retard tbl., 60 mg. Retard caps., retard tbl. Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 351,90 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 166: Urapidil 25 mg. amp., 50 mg. amp., 30 mg.caaps. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 19.511,97 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 167: Metildopa 250 mg. Tbl Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 846,16 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 169: Methoxy polyethilene glycol -epoetin beta 50 ug.inj., 100 ug. inj. 75 ug. inj. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 8.163,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 170: Carvediol6,25 mg. tbl., 12,5 mg. tbl., 25 mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 2.619,58 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 171: Nebivolol 5 mg. tbl. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 544,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 173: Doxazosin 2 mg. tbl., 4 mg. tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 437,74 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 175: Furosemid 20 mg. amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 9.743,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 176: Furosemid 250 mg. amp. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 4.063,77 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 177: Furosemid 40 mg. tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.282,06 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 178: Furosemid 500 mg.tbl. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 453,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 179: Spironolakton 25 mg. tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 820,52 Službeni glasnik BiH 68/14