Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Elektro rezervni dijelovi za putnu mehanizaciju RJ Rudnik Otvoreni Dragon Fly d.o.o. Srbija 30.11.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.11.2012. 115.408,45 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta hidrauličnih komponenti za bagere Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ulja, maziva i permanta za 2013. i 2014. god. Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 29.11.2012. 2.982.719,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluge servisa i popravke, računara i kopir aparata i štampača Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 18.12.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka sumporne kiseline Otvoreni Hemija patenting Lukavac 17.12.2012. 22.375,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta komponenti dizel motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 21.12.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Okrugli i šestougaoni čelici Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 24.12.2012. 161.488,82 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo prosvjete i kulture RS Uvođenje elektronskog dnevnika u osnovne i srednje škole-druga faza Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 31.12.2012. 338.700,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za regulator napona i pantograf lokomotive serije 441 Otvoreni GLOBAL EXPORT d.o.o. Doboj 14.12.2012. 299.050,83 Službeni glasnik BiH 8/13
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za mehanički dio lokomotive serije 441 Otvoreni GIG INŽENJERING d.o.o. Kneževo 17.12.2012. 139.234,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Izrada gl. projekta sanacije mosta Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 24.12.2012. 23.487,18 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 6, na bujici Dobrinja, u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 7.12.2012. 27.745,01 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 6 na rijeci Baščici u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 7.12.2012. 14.869,94 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Čišćenje, uklanjanje vučnog nanosa iz regulisanog dijela toka bujice Dobrinja u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.11.2012. 5.916,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Građevinski radovi na sanaciji oštećenja na regulisanom dijelu toka bujice Tuščica u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.11.2012. 7.895,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka izolacionog-transformatorskog ulja Technol Y 3000 za pogon HE Jablanica, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački BES COMPANY d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 9.309,30 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka turbinskog ulja Mobil DTE Oil Heavy Medium ISO VG 68 za pogon HE Grabovica, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Ineo d.o.o. Čapljina 7.12.2012. 33.477,60 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Revizija Elaborata i stručni nadzor nad izvođenjem geofizičkih ispitivanja bokova i bučnice, provjere stabilnosti brane i uzroka nastanka pukotine u C galeriji brane HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 10.12.2012. 48.500,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni ĆUBIĆ PETROL d.o.o. Ribnik Ribnik 25.12.2012. 20.240,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Sana Kop d.o.o. Ribnik 25.12.2012. 10.140,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SAVANOVIĆ DB d.o.o. Ribnik Ribnik 25.12.2012. 10.140,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Sana Kop d.o.o. Ribnik 25.12.2012. 10.125,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka ulja i maziva za potrebe organizacionih dijelova Javnog preduzeća Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 14.12.2012. 410.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Grad Mostar Nabavka uredskog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 28.12.2012. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13