Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 107: Glukoza 5% 500ml. PVC boce Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 37.638,47 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 108: Glukoza 5% 250 ml Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 4.11.2013. 21.025,65 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 109: Glukoza 10 % 500 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 18.434,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 110: Glukoza 20 % 500 ml Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 4.11.2013. 4.794,88 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 111: Glukoza 40% amp. 10ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 4.779,49 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 113: Manitol 20% 250ml., 20% 500 ml., 10% 500 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 28.682,91 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 114: Hidoxietil škrob + NaCl 500ml. 6% Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 115: Kalij - hlorid 7,4 % (1M) amp. 20 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 43.986,33 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 118: Kalij - hlorid 14,8% (2M) amp. 20 ml Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 4.11.2013. 3.991,46 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 119: Natrijum - hidrogenkarbonat 8,4% 20 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 20.512,83 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 120: Natrijum-hidrogenkarbonat 8,4% 100ml Otvoreni BIPHARM d.o.o. Lukavac 4.11.2013. 11.130,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 122: Natrij hlorid 10 % bočice 100 ml Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 4.11.2013. 900,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 123: Magnezij-sulfat 400 mg/10 ml. Amp Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 9.140,18 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 124: Emulzije masti 10 % 500ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 952,89 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 125: Emulzije masti 20 % 500 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 2.286,92 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 126: Emulzije masti 20% 250ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 3.112,76 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 127: Otopina aminokiselina 5% 500 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 16.845,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 128: Otopina aminokiselina 10% 500 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 77.229,49 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 129: Otopina aminokiselina 15% 500ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 5.200,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 133: Otopina Laminokiselina i elektrolita 8%bez ugljikohidrata 500 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 3.393,17 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 134: Glukoza 11% + vamin 18 + intralipid 20% 1440ml./1000 ckal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 13.975,61 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 135: Aqua pro injectione amp. 5 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 10.329,06 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 136: Aqua pro injectione amp. 10 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 10.078,64 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 143: Sorbitol + Manitol 5 lit. PVC vrećice Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.809,41 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 145: Digoxin 0,25 mg. amp., 0,25 mg. Tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 2.488,12 Službeni glasnik BiH 68/14